Syn og hørsel hos eldre ble opprinnelig utviklet med midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering og produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO). Søkerinstans var HLF, Hørselshemmedes Landsforbund.

Prosjektleder og redaktør var Else Marie Svingen, tidligere avdelingsleder i Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. De fleste videosekvensene ble produsert av Yngve Refseth, Intermedia. Syn og hørsel hos eldre ble lansert i 2008, og driftet videre av Statped.  

I 2012 ble sansetap.no lansert som en nettportal, som inneholdt kunnskap og informasjon om alle aldersgrupper. Her var Syn og hørsel hos eldre en viktig del. 

Syn og hørsel hos eldre er nå overført til dovblindhet.no. Overgangen har pågått gjennom hele 2021. En sentral pådriver i dette arbeidet har vært Nina Sellæg, mangeårig seniorrådgiver i Statped. Hun har, i tett samarbeid med koordineringsenheten og andre enheter i NKDB, overført, oppdatert og videreutviklet alt innhold fra Syn og hørsel hos eldre. De nye nettsidene ble relansert 2. desember 2021.

Fra og med denne datoen er det NKDB som har ansvaret for innholdet og utviklingen av siden, som har fått egen fane med navnet Sansetap eldre.