Simulatorer - syn og hørsel

Simulatorene vil aldri kunne gi et sant bilde eller en fullstendig forståelse av hva sansetapene innebærer.

Sanseopplevelser er individuelle og derfor komplisert å gjenskape. Husk at det ofte vil oppleves annerledes for en som har nedsatt syn og/eller hørsel.

Her finner du lenker til våre simulatorer: 

Synstapssimulator

Screenshot av synstapsimulator

Hørselstapssimulator

Screenshot av hørselstapsimulator

Høreapparatsimulator

screenshot av høreapparatsimulator