Man kan også si at synsfeltet er det området som vi oppfatter lysinntrykk fra når øynene våre har en konstant blikkretning. Det er sansecellene i netthinnen utenfor den gule flekk, stavene, som er i aktivitet. Stavcellene spiller en viktig rolle for vårt mørkesyn. De skjelner ikke mellom farger, de registrerer kun gråtoner. 

Synsfeltet har avgjørende betydning for vår evne til å bevege og orientere oss i omgivelsene. I det perifere synsfeltet (lengst ut mot sidene) oppfatter vi lettest gjenstander som er i bevegelse. Synsfeltet varsler oss hvis noe plutselig dukker opp fra siden, for eksempel en syklist eller en bil.

Begge øyne gir til sammen et synsfelt på cirka:

  • 180 grader til siden
  • 50 grader opp
  • 80 grader ned

Ulike typer synsfeltutfall

Ved sykdommer eller nedsatt funksjon i sansecellene i netthinnen, og ved skader eller sykdommer i synsbanene i hjernen, kan en få synsfeltutfall.
Det finnes ulike typer synsfeltutfall:

  • skotomer (flekkvise utfall)
  • innskrenket synsfelt
  • hemianopsier (halvsidige synsfeltutfall)
  • andre

Å undersøke synsfelt

Synsfeltets yttergrenser kan undersøkes på flere måter. 

Donders metode

Donders metode (eller Donders undersøkelse), er en enkel, manuell undersøkelse av synsfeltet. Den som skal undersøkes, må holde håndflaten over sitt ene øye, og feste blikket på undersøkerens øye med det som ikke er tildekket. Undersøkeren gjør motsatt, lukker det ene øyet og ser på den som skal undersøkes med det andre. Undersøkeren beveger så langsomt en og en av sine hender inn mot midten av synsfeltet, og registrer når den som undersøkes oppdager hånden. Undersøkeren sammenligner sitt eget synsfelt med den som undersøkes. 

Perimetri

De mer avanserte undersøkelsesmetodene kalles med en samlebetegnelse, for perimetri. Det finnes en rekke ulike perimetrimetoder, og de varierer fra helt enkle til svært avanserte. Metodene måler både sentrale og mer perifere deler av synsfeltet. Synsfeltundersøkelse krever at den som undersøkes kan holde blikket festet på samme punkt over tid. 

Kvinne sitter med hodet halvveis inne i et halvkule. Undersøkeren kikker inn igjennom et rør på motsatt side.

Goldmann-perimetri er en avansert metode som gir en interaktiv, pålitelig og repeterbar undersøkelse av hele synsfeltet. Den som skal undersøkes ser inn i en halvkule og sier ifra eller trykker på en knapp når små lyspunkt dukker opp.

Testpersonen kikker inn i et apparat. Undersøkeren avleser en dataskjerm plassert på siden av apparatet.

Humphrey er en annen synsfeltmåler.