Avtaler og planer

Via denne siden finner du gjeldende avtaler og aktuelle planer for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Velg fra menyen til venstre.