Hovedtyper av høreapparat

Det finnes en rekke leverandører og typer av høreapparat, og det er lurt å bruke tid på å finne et høreapparat som du blir komfortabel med. 

De vanligste typene av høreapparater er:  

  • bak-øret-apparat (ørehenger)  
  • i-øret-apparat  

I tillegg har vi noe som heter cochleaimplantat (CI). Dette er et avansert høreapparat der elektroder opereres inn i det indre øre.

Les om CI. 

De fleste leverandørene av høreapparat tilbyr tilleggsutstyr til sine høreapparat. Dette kan være streamere som kan formidle lyd fra for eksempel TV, radio og mobiltelefon. Ofte passer disse streamerne kun til høreapparat av samme merke. Du kan få nærmere informasjon om dette av hørselskontakten i kommunen, audiografen der du prøvde ut høreapparat eller på NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om høreapparat og CI i Kunnskapsbanken.net.

Hvem kan få høreapparat?

Du kan få stønad til høreapparat dersom du har et hørselstap av et slikt omfang at et høreapparat vil være av vesentlig betydning for din mulighet til å høre bedre. 

For å få prøvd ut høreapparat, må du først ta kontakt med din fastlege for å få henvisning til en høresentral eller en øre,- nese,- hals-spesialist. Der vil det bli tatt hørselsmålinger og de vil sammen med deg vurdere ditt behov og hva du kan få.  

Forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer - Her kan du lese mer.

Les om dine rettigheter når det gjelder utlån eller tilskudd til hjelpemidler på NAVs sider.

Bruk og stell av høreapparat

Et høreapparat som ikke brukes, gjør ingen nytte. Utbyttet av høreapparat blir best om det brukes daglig. Gode rutiner med bytte av filter og propp (dome) er med på å sikre at du får den lydforsterkning du skal ha. Høreapparatene som nå utleveres er gjerne ladbare, slik at du slipper å skifte batteri. 

Et høreapparat i øret, som ikke fungerer, kan virke mot sin hensikt - som en propp. Det er derfor viktig å etablere gode rutiner for lading/batteriskifte og vedlikehold av eventuell slange. Hvis høreapparatet har batterier, kan en fast dag i uken for batteribytte være en god ide. En annen ide kan være å feste klistrelappen fra batteriet i kalenderen, så vet alle hvilken dag batteriet ble skiftet. 

HLF har også likepersoner som kan bistå med alt fra skifte av batterier og slanger til å være en samtalepartner. 
Finn nærmeste likeperson | HLF

Tilvenning til å bruke høreapparat

Høreapparatet forsterker lyder man ikke har hørt på lenge, eller kanskje aldri har hørt. Det anbefales å bruke apparatet så mye som mulig i begynnelsen. Det er viktig for brukeren å få et realistisk bilde av hva han eller hun kan forvente seg av høreapparatet. Hvilke muligheter gir det? Har høreapparatet noen begrensninger?

Det daglige lydbildet

I starten anbefales det at man gjør seg kjent med lydene i dagliglivet og hvor disse kommer fra. I begynnelsen vil lydene kunne høres ukjente ut, men man vil gradvis venne seg til dem.

Ved å snakke eller lese høyt for seg selv med høreapparat på, blir man vant til sin egen stemme. Dersom man samtidig blar i avisen, vil man få et inntrykk av hvor forstyrrende for eksempel rasling i avispapir kan være for taleoppfatning.

Etter hvert kan man gå til rolige steder, for eksempel en park eller skog og lytte til lydene der. Å høre fuglesang på nytt, er for mange en gledelig opplevelse. Steder med trafikkstøy bør unngås, for det kan oppleves svært støyende i begynnelsen.

Det oppleves vanligvis lettere å lytte til TV der man samtidig kan se den som snakker, enn å lytte til radio. Ved radiolytting får man kun støtte i lyden.

Samtale med andre

I begynnelsen kan det være best å bruke høreapparatet i samvær med en person av gangen. La samtalen foregå på et rolig sted, gjør oppmerksom på at høreapparatet er i bruk og be den andre om å snakke i normalt stemmeleie. Det er viktig at man sitter eller står slik at man ser ansiktet til den som snakker.

Etter hvert kan man prøve å delta i samtaler under mer støyfylte forhold. Man kan for eksempel begynne hjemme ved å skru på radioen mens man samtaler med en person. Etter hvert kan man utvide dette med å snakke med flere personer samtidig.

Dette kan være en måte å finne ut i hvilke situasjoner høreapparatet fungerer best.

Informere om hørselsvanskene

Bruk av høreapparat i støyfylte omgivelser er alltid vanskelig. Det er derfor viktig å være åpen om sitt hørselstap og informere omgivelsene om de begrensningene høreapparatet gir. Det kan også være til hjelp å forklare samtalepartnerne at munnavlesning er en god støtte i kommunikasjonen, og anmode den man snakker med om å snakke så tydelig som mulig.

Noen enkle råd til den som er sammen med en høreapparatbruker:

  • snakk en om gangen
  • unngå bakgrunnsstøy
  • bruk god tid
  • svar alltid tilbake
  • gjenta hvis nødvendig
  • stå ansikt til ansikt med samtalepartneren
  • pass på å få lys på eget ansikt

Reperasjon og gjenanskaffelse

Når det har gått seks år, kan du få dekket utgifter til nytt høreapparat, etter gjeldene regler. Det finnes unntak fra denne regelen. 

Les om gjeldene regler for gjenanskaffelse av høreapparat på NAV sine hjemmesider. 

Reparasjon av høreapparat gjøres kostnadsfritt, større og mindre reparasjoner som følge av normal slitasje. Høreapparater som mistes vil kreve at du har forsikret apparatene, eller du dekker tapet selv. Sjekk med din forsikringsleverandør om de har et slikt tilbud

 HLF Hørselshemmedes Landsforbund har også tilbud om forsikring av høreapparat.HLF har en egen erstatningsavtale som nesten gir tilsvarende vilkår som privat forsikring. Se HLF sine hjemmesider.

Les mer

Høreapparat og tinnitusmaskerer. Les om formidling av hørselshjelpemidler på nettsidene til NAV. 

Kunnskapsbanken.net - hørsel. Her finner du mye fagstoff og informasjon om hørsel, hørselstap, hørselshjelpemidler med mer.  

Hjelpemiddeldatabasen NAV - hørsel. Her finner du en oversikt over mange hørselshjelpemidler. 

Hjelpemiddeldatabasen NAV - rammeavtaler høreapparat, ørepropper og tinnitusmaskerere. Her finner du blant annet nyttige lenker og oversikt over mange forhandlere av høreapparat med tilbehør. 

Appbiblioteket.no - Her finner du mange ulike app-er som har med hørsel å gjøre, under kategorien "hørsel".