Tiltakene er kun ment som forslag.

Husk på at to personer med samme synsdiagnose eller tilstand kan oppleve å se forskjellig. Andre faktorer enn synsdiagnosen og grad av synsnedsettelse spiller inn, som for eksempel tilretteleggingen av det fysiske miljøet, aktivitet/situasjon, dagsform, personlighet, alder, erfaring osv.

Kontakt eventuelt en person med synsfaglig kompetanse for å få råd om tilrettelegging og tiltak. 

Synssimulator

Ved normalt syn opplever vi å se omgivelsene tydelig.

Synssimulatoren prøver å illustrere hvordan ulike synsnedsettelser kan arte seg ved aktiviteter på ulike avstander og ved ulike alvorlighetsgrader.

Simulatoren vil likevel aldri kunne gi et sant bilde eller en fullstendig forståelse av hva et synstap innebærer.

Her finner du synssimulatoren.