Hver enhet i tjenesten leverer sin årsrapport til koordineringsenheten, som sammenfatter tallene og sender inn samlet årsrapport for tjenesten. Helsedirektoratet og tjenestens referansegruppe foretar en faglig vurdering av årsrapporten. 

Her finner du e-rapport for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.