For de som vil lære om døvblindhet

Nettkursets målgruppe er personer som har lite eller ingen kunnskap om ervervet døvblindhet, og som ønsker å lære mer. Kanskje er det i jobbsammenheng eller i private sammenhenger at en møter personer med døvblindhet for første gang, og da vil dette kurset gi verdifull kunnskap.

- Med kurset viser vi hvor forskjellige sansetapene kan være. Vi gir også tips på hva som er gode ting å tenke på i møter med personer med døvblindhet. 

Kurset gir også råd og tips hvordan man kan hjelpe og hvor man søker om hjelp til alt fra hjelpemidler og hvilke rettigheter man har.

- Vi håper at så mange som mulig tar kurset, for det er viktig å spre kunnskap om døvblindhet. Vi trenger hjelp til å spre budskapet, så vi håper alle som tar kurset snakker om kurset og på den måten sprer budskapet til flest mulig.

Kurset er interaktivt med bilder, videoer, figurer, illustrasjoner og tekst som inviterer til interaksjon. Skjermbilde fra kurset.

Et interaktivt kurs

Kurset er interaktivt med bilder, videoer, figurer, illustrasjoner og tekst som inviterer til interaksjon.

- Ved å presentere informasjonen på flere måter enn kun med tekst og bilder, tror og håper vi at det gjør kurset mer interessant og at den også kan brukes som et praktisk oppslagsverk hvor det er lett å finne informasjon.

Det er blitt lagt vekt på at informasjonen skal presenteres på en oversiktlig og lettfattet måte. Skjermbilde fra kurset.

Samlet informasjon

Bakgrunnen for arbeidet var at det ikke fantes et kurs som forklarer hva ervervet døvblindhet er. I dag er informasjonen spredt på mange forskjellige informasjonsflater og det er ikke alltid like lett å navigere i all informasjonen. Kurset har samlet relevant informasjon og vil også fungere som komplement til nettkurset om medfødt døvblindhet som ble lansert noen år siden. 

Bidragsyterne i kurset

Linn Solli, Statped Oslo

Nina Merethe Hvidsten, Signo Kompetansesenter

Sigve Nedredal, koordineringsenheten i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Siri Hillestad, Regionsenteret for døvblinde.

Stine R. Winciansen, Statped Bergen.

Thomas Haraldson, Eikholt-senteret.

Trine Seljeseth, koordineringsenheten i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.