Sosialt samspill er grunnleggende for all menneskelig kontakt, samhandling og kommunikasjon. Personer med medfødt døvblindhet har store utfordringer i forhold til etablering og utvikling på dette området, og kan få utfordringer i forhold til sammenheng og mening om omverden.

Når avstandssansene syn og hørsel er redusert eller borte, må andre sanser tas i bruk for å etablere mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon. Det kroppslige-taktile (berøring og bevegelse) sanseapparatet vil være den viktigste kommunikasjonskanalen.

En kroppslig-taktil uttrykksform

 • Den naturlige måte for personer med medfødt døvblindhet å uttrykke seg på, baseres ofte på kroppslige inntrykk som fås i samspill, der det er en høy grad av  involvering fra begge parter. Disse inntrykkene kommer til uttrykk ved at:
  - de henviser til det stedet den spesielle hendelsen opplevdes på kroppen, eller
  - uttrykker den opplevde hendelsen ved å gjenta bevegelsen.
  Når disse uttrykkene får en felles mening, kaller vi dem gester.

 • Skal vi som partnere kunne oppfatte disse kroppslige uttrykkene og besvare dem, må vi ha en tett fysisk kontakt i samværet. Vi må besvare dem på samme måte som de ble uttrykt av personen med medfødt døvblindhet.

 • Noen gester/tegn utføres i hverandres hender. Den som ”lytter” legger hendene lett opp på hendene til den som ”snakker”. Når den andre part vil si noe, byttes posisjonene.

Å skape kommunikasjon

Det er seende/hørende partnere som må introdusere omverden for personer med medfødt døvblindhet. I dette samværet, i deres felles opplevelser, oppstår behovet for å dele glede og kommunisere om det som skjer. De spontane kroppslige uttrykkene eller tegnene som fremkommer fra begge parter, danner basis for en utvikling av et felles meningsbærende repertoar av gester og tegn. Samtidig danner det grunnlaget for et felles tema eller en historie som en kan snakke om senere.

Forhandlinger om felles mening

Personer med medfødt døvblindhet sanser og oppfatter omverdenen på en annen måte enn seende/hørende personer. De kroppslige uttrykkene eller tegnene hos hver av partene kan følgelig ha en ulik referansebakgrunn. Det må derfor forhandles frem en felles mening mellom partene om tegn og uttrykk. Dette gjelder også konvensjonelle tegn som personen med medfødt døvblindhet eller partner bringer inn i kommunikasjonen.

Forhandlingene foregår i dialogs form, hvor hver av partene kan komme med bidrag som bringer dem nærmere en felles mening eller forståelse. 

For å vite mer

Klikk her for å lese heftet "Personer med medfødt døvblindhet - hvordan kan vi forstå hverandre?"

"Hvis du kan se det kan du understøtte det - en bok om taktilt språk". kan bestilles ved Nordens Velferdscenter.

Hos Materialcenteret i Danmark kan du bestille serien "Kommunikation og medfødt døvblindhet”, som består av fire hefter og videoeksempler:

 1. Medfødt døvblindhet og de grundlæggende principper for intervention
 2. ​Kontakt og socialt samspil
 3. At skabe mening
 4. Overgang til kulturelt sprog

Ved Materialcenteret kan du også bestille:
"Kommunikative relationer - Indsatser der skaber kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed" av Anne V. Nafstad og Inger Bøgh.