Brosjyrer

Seks brosjyrer på grå bordflate. Heftene ligger spredt litt over og under hverandre
Illustrasjonsfoto

Her finner du NKDBs ulike brosjyrer. 

Korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet - info til testpersonell

Syns- og hørselsnedsettelse hos eldre

Kombinert sansetap, om ervervet døvblindhet

Personer med medfødt døvblindhet - Hvordan kan vi forstå hverandre?

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

NKDB-plakat

Hørselshemmet barn? Sjekk synet!

Har barnet ditt både nedsatt syn og nedsatt hørsel?

Nedsatt syn OG hørsel?

www.dovblindhet.no

En liten bok om ledsaging