- Det her er helt rått! Jeg følte at jeg var del av publikum og jeg kjente på atmosfæren på tribunen. Og tilretteleggingen gjorde at jeg så og hørte hva som skjedde både på banen og på tribunen.

Det sier Cor van der Lijcke som var en av tilskuerne i eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Bodø/Glimt i november 2023.

Cor van der Lijcke er initiativtaker til prosjektet “Grenseløs idrettsglede” Foto: Rolf Lund

 

Deltakelsen i fotballkampen er en del av prosjektet “Grenseløs idrettsglede for personer med kombinert sansetap”. 
Prosjektet har som mål å tilrettelegge for at personer med døvblindhet kan delta i kultur- og idrettsarrangementer.

I prosjektet ser de på blant annet hvordan det er mulig å formidle det som skjer på en fotballkamp på en måte som gjør at deltakerne opplever full deltakelse på fotballkamper.

- Kampen fikk en helt ny dimensjon

Under fotballkampen ble alle kommunikasjonsformer tatt i bruk avhengig av hva de trenger hjelp med. Felles for alle var at de fikk haptisk tolking av kampen på ryggen. I tillegg fikk noen ved hjelp av en modell av fotballbanen vite hvor på banen ballen var til enhver tid.

- Kampen fikk en helt ny dimensjon. Tenk at jeg fikk kommentert og forklart kampen haptisk på kroppen og samtidig taktilt med modell av banen, sier Cor.

Han er initiativtaker til prosjektet og er også en av erfaringskonsulentene i prosjektet som ledes av Rolf Lund ved Eikholt ressurs- og kompetansesenter.

Under kampen ble alle kommunikasjonsformer tatt i bruk. Her blir ballens bevegelse på banen tolket taktilt på en modell av banen. Foto: Rolf Lund
Nærbilde av Rolf Lund med mørk trøye og briller ser smilende inn i kameraet

Vil at det skal bli en fullverdig opplevelse

Rolf Lund forklarer at de ønsker å se i hvor stor grad de klarer å tilrettelegge fotballkamper for at personer med døvblindhet kan få en fullverdig opplevelse av selve kampen, forberedelsene til kampen, samt det sosiale samværet før og etter kampen.

- De erfaringene vi gjør med dette prosjektet har verdi som vi kan bruke i andre idretts- og kulturarrangementer. Gjennom praktisk erfaring og utforsking kan vi se på hvordan man kan inkludere det sosiale aspektet ved deltakelse i arrangementer, sier Rolf.

Han legger til at prosjektet vil føre til konkrete anbefalinger for tilrettelegging basert på tilbakemeldinger fra deltakerne. Det kan også være verdifullt i arbeidet med universell utforming og likestilt deltakelse.

Erfaringene kan brukes også i andre arenaer

Dette er ansett som en utfordrende oppgave, men prosjektederen forventer at erfaringene og innsiktene som oppnås kan overføres til andre arrangementer og arenaer.

I tillegg vil prosjektet involvere brukerne og benytte aksjonsforskningsmetoder for å lære gjennom praktisk erfaring og utforske hvordan man kan inkludere det sosiale aspektet ved deltakelse i arrangementer.

Fotballkampen ble også tolket med haptiske tegn på ryggen. Foto: Rolf Lund

Flere kommunikasjonsmetoder i bruk

Under kampen ble det brukt flere kommunikasjonsmetoder. Noen brukte “Roger-on” der mikrofonen sender lyd uten bakgrunnsstøy direkte til brukerens høreapparat. Det ble også tegnspråktolket. Alle fikk testet å få haptisk tolking på ryggen, noen hadde ikke erfaring med haptisk tolking, mens andre har erfaring med denne typen tolking. 

I tillegg var det noen som brukte en modell av banen som de hadde på fanget der hendene ble styrt der ballen beveger seg på banen.

Tegnspråktolk i aksjon. Foto: Rolf Lund

Kampen ble vunnet av Bodø Glimt og stillingen ble til slutt 0-4. Cor van der Lijcke ønsker å se flere fotballkamper og har et brennende ønske:

- Jeg har veldig lyst å oppleve en landskamp!

Skrevet av Rolf Lund og Sigve Nedredal