Du er her: Forsiden/Aktuelt

2010 - Døvblindes år i Signo

2010 - døvblindes år i Signo
Illustrasjonsbilde

I 2010 skal det viktige arbeidet for personer med døvblindhet ha spesielt fokus i stiftelsen Signo.

Døvblindes år er i hovedsak en intern satsing for Signo, men vil også prege arbeidet med deres samarbeidspartnere. - Det er spennende at Signos hovedstyre har vedtatt at vi skal løfte frem det døvblindefaglige arbeidet i Signo dette året, sier generalsekretær i Signo, Inger Helene Venås, og legger til at det er mye kunnskap og engasjement på dette fagfeltet i hele stiftelsen.

Mulighetenes år

Signo vil starte arbeidet for økt faglig samspill med å gjøre 2010 til Døvblindes år i hele Signo. Døvblindes år vil prege virksomheten blant annet gjennom ulike fagsamlinger og konferanser, informasjonsarbeid både internt og eksternt, samarbeid med organisasjoner for personer med døvblindhet og ved økt satsning på utviklingsarbeid.

Økt samspill

Alle Signovirksomheter yter ulike tjenester rettet mot døvblinde, og det er et eget kompetansesenter for målgruppen, Andebu Døvblindesenter (ADb). Andebu Døvblindesenter er et av regionsentrene i Nasjonalt kompetansesenter for døvblinde og er en viktig bidragsyter i Døvblindes år. Blant annet var senteret medarrangør av en intern fagsamling i januar. - Det er et ønske i Signo om økt faglig samspill og samarbeid mellom virksomhetene. Dette for å sikre en best mulig utnyttelse av ressurser og fagkompetanse, slik at vi kan videreutvikle tjenestetilbudet vårt. Alle våre virksomheter har tilbud til personer med døvblindhet i en eller annen form, og alle har mye å hente på at vi gjør Andebu Døvblindesenters unike kompetanse mer tilgjengelig i stiftelsen og at samspill rundt denne fagkunnskapen settes mer i system, sier Venås. 20.mai arrangerer Signo i samarbeid med ADb en konferanse omkring medfødt døvblindhet, som også er åpen også for eksterne deltakere. Det vil komme mer informasjon om denne konferansen.