Du er her: Forsiden/Aktuelt

2019 i tekst og tall

Bilde av nettside med tekst. Tittel øverst på siden: erapport. Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Illustrasjonsbilde

Vil du vite hva som ble gjort i NKDB i 2019? Årsrapporten er nå tilgjengelig.

Da er NKDBs årsrapport for 2019 ferdig. Her finner du i tekst og tall all aktivitet  i tjenesten. All enhetene inngår en årlig ytelsesavtale med Helse Nord og årsrapporten beskriver aktivitet. I 2019 rapporterte alle om god måloppnåelse av resultatmålene og om stor grad av likeverdig tilgang til tjenestene. 

Varierte aktiviteter

Det er rapportert økning i både veiledninger, undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Enhetene arrangerer mange kurs og seminarer og bidrar på konferanser nasjonalt og internasjonalt. 

Du finner eRapporten her. Årsrapporten fra de enkelte enhetene Eikholt, Signo, Statped og Universitetssykehuset Nord-Norge, finner du i vedlegget. God lesing!