Taktilt tegnspråk.
Taktilt tegnspråk.

Begrepet taktil (latin: ”tactilis”) knyttes til bruk av berøringssansen. Personer med døvblindhet kan bruke hendene til å gi og avlese tegn. Tegnene avleses ved at den ene personen lar sine hender ligge oppå den andres.

Ulike former for taktil kommunikasjon

Kommunikasjonsformene som benyttes, er vanligvis taktilt tegnspråk og andre kommunikasjonsmåter man kan avlese taktilt, som håndalfabet eller skrift i hånd (bokstavering).

Haptisk kommunikasjon, som også baserer seg på berøring, brukes ofte som støttefunksjon. Hensikten med haptisk kommunikasjon er å dele visuell og auditiv informasjon fra omgivelsene, ved hjelp av haptiske signaler, parallelt med den ordinære kommunikasjonen. 
Les mer om haptisk kommunikasjon.

Varierte uttrykksformer

I samtale mellom personer med døvblindhet som bruker taktil kommunikasjon er uttrykksformene varierte. Ofte brukes en blanding av tegn, håndalfabet og skrift i hånd. Gester og andre kroppslige uttrykk brukes også. Alle sansekanaler benyttes når informasjon gis og mottas.

Les om tilpasning av kommunikasjon

Les om bruk av tolk/ledsager


Litteratur: 
Raanes, E. (2001) Døvblindes kommunikasjonssituasjon. Nordisk vejleder. Arbeidstekst nr. 35). Dronninglund, DK: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale.