Du er her: Forsiden/Aktuelt

Tid og trygghet

Avdelingssykepleier Katrin Fisher ved Signo Konows senter skriver masteroppgave om hva fagpersoner mener er helsefremmende for eldre med sansetap. Nøkkelord er tid og trygghet.

Eldre kvinne med krykke i sitt eget hjem. Sort-hvitt. Fokusukelogo nede til høyre. Eldre og døvblindhet.

De eksistensielle behov

Daniel Prause har skrevet masteroppgave om eldre med ervervet døvblindhet. Nå er han i gang med et doktorgradsarbeid om samme tema.

Selfie av mann med grått hår, oppe til venstre: Fokusuke-illustrasjon: Eldre og døvblindhet.

Peker på mulig utfordring

Svensk studie viser at det kan være behov for spesifikke rehabiliteringstjenester for eldre personer med både syns- og hørselstap.

Eldre mann på vei ut av sin stue, sjekker jakkelomme for husnøkler. Nede til venstre logo for fokusuke eldre og døvblindhet.

Eldre under lupen

I uke 12 er det tid for årets første fokusuke fra oss. Tema er eldre og døvblindhet. Følg våre kanaler fra mandag 21. til fredag  25. mars. 

Illustrasjon: Fokusuke eldre og døvblindhet. Foto av eldre kvinnes ansikt ved barnehånd.

Grunnlag for inkludering

Ny prosjektrapport mener at personer med medfødt døvblindhet må kommunisere mer selvstendig for å nyttiggjøre seg bedre av Tolke- og ledsagertjenesten.

Illustrasjonsbilde av en bunke med prosjektrapporter.

Bli kjent med TAKOM

TAKOM er en nettressurs på Padlet hvor du kan tilrettelegge for taktil kommunikasjon.

Skjermbilde av padleten TAKOM, en serie med bilder som viser taktil kommunikasjon.