"Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen."

Les hele den nordiske definisjonen av døvblindhet, dette er den reviderte versjonen fra 2016: 

Norsk versjon - Norwegian version 

Engelsk versjon - English version

Nordsamisk versjon - Davvisámegiel veršuvdna

Du kan lese mer om døvblindhet på dette nettstedet, og i Nordisk veileder om ervervet døvblindhet, og i Nordisk veileder om medfødt døvblindhet.