Om døvblindhet

Kvinne kledd i lilla turjakke kommuniserer taktilt med å holde hånden til døvblind mann opp mot ansiktet sitt.
Illustrasjonsfoto av Lars-Åke Andersen.

Her finner du informasjon om fagfeltet døvblindhet.

 

 

I 2016 ble de nordiske landene enige om en revidert definisjon av døvblindhet:

"Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming."
 

Døvblindhet innebærer store utfordringer i forhold til

  • Sosialt samspill og kommunikasjon
  • Enhver form for informasjon
  • Orientering i rom og fri bevegelse

Personer med døvblindhet trenger

  • Tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø
  • Tilpasning av tjenestetilbudet for den enkelte
  • Utprøving, tilpasning og opplæring i tekniske hjelpemidler
  • Habilitering og rehabilitering

Les definisjonen med kommentarer og utdyping (pdf).

Det skilles mellom medfødt og ervervet døvblindhet

Klikk her for å lese om medfødt døvblindhet

Klikk her for å lese om ervervet døvblindhet
 

En sjelden funksjonshemning

Døvblindhet er en sjelden funksjonshemning. I Norge defineres en funksjonshemning som sjelden hvis det er færre enn 500 kjente individer i landet, og i de fleste diagnosegruppene er det langt færre enn 500 med samme diagnose. Cirka 370 personer med døvblindhet er registrert som brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Helsedirektoratet: En sjelden guide - et hefte for deg som har eller møter mennesker med sjeldne tilstander.