Eldre med nedsatt syn og hørsel

Eldre med nedsatt syn og hørsel

En liten bok om ledsaging

En liten bok om ledsaging

Har barnet ditt både nedsatt syn og hørsel[1]

Har barnet ditt både nedsatt syn og nedsatt hørsel?

Hørselshemmet barn -sjekk synet[1]

Hørselshemmet barn? Sjekk synet!

 

Klikk her for å lese brosjyren 

Denne brosjyren er bare tilgjengelig på nett.

Forsiden av brosjyre. Bilde: En voksen dame og et barn i skogen, de studerer noe dama holder i handa. Tekst: Kombinerte sansetap Ervervet døvblindhet.

Kombinert sansetap, om ervervet døvblindhet

Bokomslag med tegning av et øre med høreapparat og brillestang. Tekst: Kombinert syns- og hørselstap for audiografer

Kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet for audiografer

korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet

Korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet - info til testpersonell

Info til vaksinasjonspersonell

Koronavaksine, info til vaksinasjonspersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde[1]

Nasjonal kompetanse- tjeneste for døvblinde (NKDB)

Nedsatt syn og hørsel

Nedsatt syn OG hørsel?

Personer med medfødt døvblindhet- hvordan kan vi forstå hverandre

Personer med medfødt døvblindhet - Hvordan kan vi forstå hverandre?

Sansetap eldre

Sansetap eldre - flyer

Syns- og hørselsnedsettelse hos eldre

Syns- og hørselsnedsettelse hos eldre

 

Klikk her for å lese brosjyren

Denne brosjyren er bare tilgjengelig på nett.

www

www.dovblindhet.no