Vi har valgt å gå for navnet Fokusuke: Døvblindhet i Norden, som er i tråd med konferansens ønske om å dele og utvikle kompetanse, fremme nettverksbygging og styrke det nordiske samarbeidet.

Nordens velferdssenter (NVC) har formulert årets tema slik på engelsk: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness. En oversettelse til norsk kan være: Dagens kunnskap for morgendagens handlinger, et nordisk perspektiv på døvblindhet.

Siden døvblindhet er et relativt smalt fagfelt, er samarbeid og kjennskap til hverandre over landegrensene helt nødvendig. Dette gjelder spesielt for våre nære naboland, som vi deler språk, kultur og historie sammen med.

Dyrke fellesskap

NVC forteller selv at det nordiske samarbeidet innen døvblindefeltet har en lang historie. Et slikt fellesskap må naturligvis dyrkes og holdes ved like, for at det skal være fruktbart i nåtid og fremtid. En arena for å gjøre dette i praksis, er nettopp en konferanse. Det er en begivenhet som binder oss sammen, vi blir mer kjent med hverandre, ikke minst kan vi oppdage våre ulikheter. Det handler om å vite om hva de andre gjør, og vice versa. Da kan nye kontakter etableres, forbindelseslinjer knyttes og kanskje finner vi nye snarveier mot felles mål og ønsker.  

Mann i rød genser få haptisk kommunikasjon på ryggen sin.

Løfte tematikk

Med å ha fokusuke på samme tid som konferansen, ønsker vi å løfte oppmerksomheten om konferansetematikken og vårt nordiske fellesskap. Jo flere som bidrar, desto bedre og større synlighet kan vi oppnå til sammen. Vi kan få svar på spørsmål som: Hva binder døvblindefeltet sammen i Norden? Hva skjer innen forskning og kompetansefronten? Hvilke faktorer er med på å gjøre dette mulig? Hvem vet, kanskje noen av svarene dukker opp i løpet av neste uke. Det er bare å følge med på våre sosiale medier og her på dovblindhet.no.

Aktive deltakere

Alle våre kanaler vil være viet til fokusuka og konferansen i uke 38, slik vi pleier å gjøre under våre fokusuker. Vår informasjonsarbeidsgruppe, som har representanter fra alle enhetene i tjenesten, vil være på plass i Tampere og rapportere digitalt derfra. Du vil bli oppdatert med stoff fra mandag 19. til fredag 23. september, særlig via Facebook, Instagram og Twitter.

I år har vi valgt å fordele våre sosiale medier på konferansens ulike typer arrangement, som kan deles inn i foredrag, workshops og en bolk med tre korte innlegg. På vår Facebook-side vil du daglig bli oppdatert på de store foredragene, som teller fem til sammen. Vi har valgt å bruke Twitter til å gi innblikk i workshops og de korte innleggene, mens Instagram blir brukt til å dele miljø og stemning fra konferansen.  

Last ned hele programmet for konferansen her, og dette er navnet på de fem foredragsholderne:

  • Dr Paul Hart, leder for Research and Practice, Sense Scotland
  • Dr Claes Moller, professor i audiolog ved Universitetet i Örebro
  • Riku Virtanen, forsker ved Åbo Akademi University
  • Anita S. Brede, direktør for Iris.ai
  • Dr Jude Nicolas, forsker ved Statped og Haukeland sykehus

Følg med og del gjerne på dine egne kanaler!

Illustrasjon til fokusuke om døvblindhet i Norden. Kart av av Norden, hvor landene er lagt inn med punkter.

 

Focus Week: Deafblindness in the Nordic countries

Next week there is a Nordic conference on deafblindness in Tampere, Finland. At the same time, we will arrange our second focus week of this year. We have chosen the name Focus Week: Deafblindness in the Nordic countries, which is in line with the conference's desire to develop and share knowledge, networking and strengthening the Nordic cooperation in deafblindness.

Follow our website dovblindhet.no and social media from 19. to 16. September, week number 38.