Du er her: Forsiden/Aktuelt

Å leve med døvblindhet i en ny virkelighet

Webinar på skjerm, tre personer synes pluss infofolder.
Foto: Stine R. Winciansen.

Hva innebærer koronapandemien for personer med døvblindhet? For å belyse dette temaet gjennomførte Deafblind International en webinar-serie 22.-26. juni, som ga innsikt i utfordringer og mulige løsninger.

Deafblind International sitt første webinar serie var en stor suksess. Deltagere fra hele verden kunne dele kunnskap, erfaringer og sammen reflektere over gode løsninger for personer med døvblindhet i denne vanskelige tiden. Foreleserne kom fra tretten ulike land. Annika M. Johannessen og Stine R. Winciansen fra Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Bergen bidro med webinaret som hadde tittelen: «Norge i et nøtteskall: erfaringer fra et rådgiverperspektiv under nedstengingen.» I de neste avsnittene deler Johannessen og Winciansen sine erfaringer fra dette webinaret. 

Bakgrunn

Webinaret fokuserte på hvordan tjenesteapperatet i Norge både var i stand til og ikke i stand til å formidle informasjon og tilby tjenester til personer med døvblindhet under nedstengingen.

Vi delte erfaringer fra et rådgiverperspektiv, og presenterte to historier- en fra medfødt døvblindhet og en fra ervervet døvblindhet. Deretter reflekterte vi rundt konsekvensene av mangel på informasjon, sosial isolasjon, kommunikasjonsutfordringer og psykisk helse.

Bakgrunnen for at vi deltok med vårt webinar var at vi under nedstengingen undret oss og reflekterte over hvordan vi i denne perioden kunne gi gode tjenester. Hvordan kunne vi være tilgjengelig for personer med døvblindhet? Var de kommunikative plattformene vi hadde tilgjengelig gode nok? Klarte vi å nå de som hadde behov for våre tjenester i denne perioden?

Opplysninger

Vår erfaring var at nødvendig informasjon ikke alltid var tilgjengelig og tilpasset individuelle kommunikasjonsbehov. Vi var ikke forberedt på en slik situasjon og i etterkant ser vi et stort behov for utvikling av gode beredskapsplaner.

12. mars stengte Norge ned på grunn av utbrudd av koronaviruset. Mye endret seg over natten. En av de tingene som endret seg dramatisk var måten vi var sosiale og hvordan vi kunne møte hverandre. I ukene da Norge var nedstengt hadde vi kontinuerlig kontakt og støttende samtaler med personer med døvblindhet som ønsket dette. Dette blant annet for å forebygge sosial isolasjon, som var en av våre største bekymringer. Dialogene vi hadde kunne inneholde alt fra småprat om hverdagslige temaer til dypere samtaler.

Utfordringer

Det føltes utfordrende for oss som rådgivere å kommunisere da vi ikke kunne være fysisk til stede. Vi gikk glipp av mye viktig informasjon. For eksempel å kunne tolke kroppsspråket til de vi veiledet. Hvordan var det da for personer med døvblindhet? Vi brukte epost, telefon, SMS og video for å holde kontakten. Vi forsøkte å tilpasse kommunikasjonsplattformene til hvert enkelt individ. En av utfordringene vi som rådgivere opplevde var å sikre den enkeltes personvern ved bruk av ulike digitale plattformer.

Spørsmål

På slutten av webinaret delte deltagerne egne erfaringer og refleksjoner ved hjelp av chat funksjonen. Mange var opptatt av psykisk helse og isolasjon. Noen av spørsmålene som ble stilt var: «hvordan vil mangel på fysisk tilstedeværende kommunikasjonspartnere og partnere som bruker smittevernsutstyr, påvirke personer med døvblindhet både under pandemien og i fremtiden?», «har familiemedlemmer eller tjenesteytere lagt merke til psykiske helseproblemer hos personer med døvblindhet når de går tilbake til normale aktiviteter?», «hvordan kan vi observere psykiske helseproblemer hos personer med døvblindhet?», «hvordan kan vi forklare hva som skjer til personer med døvblindhet?» og «hva betyr det når en person sier at han eller henne har det bra?»

Hvis du ønsker å se videoforelesningene i sin helhet (alle webinarene er på engelsk) kan du følge denne lenken: https://www.deafblindinternational.org/webinars/

Webinar på stor skjerm, to personer og infotekst er synlig.

Logo til fokusuke