Åpen for påmelding

En kvinne ledsager en annen kvinne ned mot et vann. Det er sommer.
Foto: Eikholt

Eikholt-konferansen 2022 arrangeres 24. og 25. august på Eikholt ressurssenter for døvblinde. Påmeldingsfrist er satt til 15. august.

Årets tema er «Hvordan ivaretar vi psykisk helse hos personer med kombinert nedsatt syn og hørsel og deres nærpersoner». Konferansen vil ha et helsefremmende perspektiv. Eikholt lover gode faglige innlegg, tid til samtaler og god mat. De sier selv dette på sin hjemmeside:

- Det er ikke tilfeldig at årets konferanse har fokus på psykisk helse. Vi har vært, og er i en periode med pandemi. Mange har kjent på at dette er tøft. I tillegg har vi på Eikholt jobbet bevisst med tema psykisk helse. Vi ser at en styrking av psykisk helse for å møte hverdagens utfordringer, er spesielt viktig for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel og deres nærpersoner. God psykisk helse er også viktig for læring.

Konferansen i august vil fremme noe av forskningen som er gjort på området, og gi innblikk i hvordan vi kan jobbe med å styrke psykisk helse fra ulike perspektiv.

Påmelding

For å melde deg på konferansen, klikk på vedlagt lenke og fyll inn informasjon: Påmelding til Eikholt-konferansen

Program og foredragsholdere

Programmet er fortsatt under arbeid, men du kan allerede nå lese om de ulike foredragsholderne på eikholt.no.

Har du spørsmål til programmet, send en epost til tanja.teigum@eikholt.no

Praktisk informasjon

  • Konferanseavgift er 1990,- , noe som inkluderer pauseservering og lunsj begge dager.
  • Konferansen starter onsdag 24. august klokken 10.00, og avsluttes torsdag 25. august klokken 16.00.
  • Konferansen vil ikke bli streamet direkte. Enkelte innlegg vil imidlertid bli filmen og presentert på vår hjemmeside i etterkant av konferansen.
  • Det er mulig å bestille overnatting ved påmelding til konferansen.
  • Konferansen har et nordisk språk og vil bli tolket.

Har du praktiske spørsmål om konferansen, ta kontakt med Eikholt på epost: post@eikholt.no eller telefon: 32 88 90 50 eller 456 14 404