Årsrapportering

Illustrasjon Alice Kvalvik
Illustrasjon Alice Kvalvik

Hvert år leverer NKDB en årsrapport, som viser tjenestens oppgaver og resultater, aktiviteter, forskning og forankring. 

Hver enhet i tjenesten leverer sin årsrapportering til koordineringsenheten, som sammenfatter tallene og sender inn samlet årsrapport for tjenesten. Helsedirektoratet og tjenesten referansegrupp foretar en faglig vurdering av årsrapporten. 

Her finner du e-rapport for Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.