Du er her: Forsiden/Aktuelt

AVLYST: Velkommen til konferanse

Illustrasjon av en rekke skyggepersoner som kommuniserer via snakkebobler fylt med diverse bilder og ikoner.
Illustrasjonsbilde.

Vi inviterer til fagkonferanse på Eikholt 28 – 29. april. Alle som er nysgjerrig på kunnskapsutvikling innen døvblindefeltet må sette av disse datoene i kalenderen.

Konferansen vil foregå på engelsk og har tittelen «Methods in deafblind research - a multidisciplinary approach» og vil finne sted i Eikholts lokaler i Drammen. Vi ønsker bred deltagelse, for dette blir innholdsrike dager i slutten av april, med dyktige forelesere og faglige innlegg fra hele Norden. Konferansen skal oppmuntre til produksjon av ny kunnskap og at vi deler den med hverandre.

Mer vekt på forskning

I dag er det et økende krav til fagpersoner om å jobbe kunnskapsbasert. Det er ikke lenger nok å stole på sin egen erfaringsbaserte kunnskap, det forventes at man følger med på hva finnes av ny forskningsbasert kunnskap. Siden døvblindhet er så uvanlig, er mangelen på kunnskap stor. Det kreves en spesifikk og tverrfaglig kompetanse for å dekke de ofte veldig store og varierte behovene til de det gjelder og deres pårørende. I Norden finnes det relativt mye erfaringsbasert kunnskap innen dette fagområdet, men det har vært tynt dokumentert og lite av det som kan defineres som forskning. Dette er langsomt i ferd med å bli bedre. Og det er derfor på tide at vi avholder en konferanse med vekt på forskning. Vi valgt å fokusere spesielt på metoder i forskningen. Dette skyldes at forskning på døvblinefeltet har egne utfordringer. Det er derfor ekstra viktig at vi samles og deler våre erfaringer. 

Påmelding, program og spørsmål

Påmeldingsfrist er satt til 1. april 2020

For påmelding, klikk her

For program, klikk her (dette er fortsatt under arbeid)

Har du spørsmål angående konferansen, ta kontakt med Ann-Britt Johansson på mail ann-britt.johansson@eikholt.no