Tekst og foto: Anette Sæstad, kommunikasjonsansvarlig ved Signo skole- og kompetansesenter

Ballbingen er tilrettelagt for at personer med hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og kombinerte sansetap, samt rullestolbrukere, skal ha tilgang på en god arena for uteaktivitet.

Prosjektet har hatt en bred målgruppe fra start – her skal alle kunne delta i trening og lek!

Universell utforming

Det startet med en drøm om å kunne tilby en sosial arena for både trening og lek. En arena tilrettelagt og tilgjengelig for alle. Elevene ved Signo grunn- og videregående skole har gledet seg til å kunne ta i bruk den nye ballbingen som er universelt utformet og utstyrt med teleslynge. Høsten 2018 startet prosessen med å innhente kunnskap og priser, for deretter å søke om midler. Drømmen ble virkelighet, og i april kunne vi glede oss over at ballbingen stod helt ferdig. Akkurat rundt den tiden elevene kom tilbake på skolen etter nedstengingen grunnet koronavirus (SARS-CoV-2). 

Med situasjonen rundt koronaviruset ble det dessverre ingen storslått feiring og offisiell åpning av ballbingen med invitasjon til cup, som opprinnelig tenkt. Men med restriksjoner for bruk som del av skolens mange smittevernstiltak, har ballbingen blitt uhyre populær allerede fra første dag.

To kvinner under basketball-kurv på universelt utformet ballbinge.

Ballbinge med flerbruksområder: Både basketball, fotball, håndball, innebandy og volleyball er typiske aktiviteter i ballbingen. Elevene Bleona Namani (til venstre) og Aurora Bjerkli er klare for ballspill.

Fellesskap gjennom aktivitet og lek

– Jeg er veldig fornøyd, og faktisk litt overrasket over hvor mye ballbingen blir brukt, sier internatleder Hege Sannes Rimeslåtten. Hun og kurs- og husvert Line Uth Jørgensen har holdt i trådene i prosjektet fra start til mål. 

Ballbingen har vært i bruk daglig fram mot sommerferien, og lyskildene langs sidene gjør at det er problemfritt å også bruke den på kveldstid. Både elever og ansatte trekkes mot plassen, og ballbingen har raskt blitt et sosialt samlingspunkt med lek, lagspill og spennende, nye muligheter. Terskelen for å bli med ut har blitt lavere, og det er helt tydelig at den som gjerne satt inne før, nå er mer ute. 

Ballbingen har flerbruksområder som gjør den enkel å ta i bruk. Basketball, fotball, håndball, innebandy og volleyball er typiske aktiviteter som elevene bruker arenaen til. Rimeslåtten forteller at det er mye latter, smil og glede på det nye uteområdet. 

– Elevene får en annen kontakt med hverandre gjennom lek, engasjement og fysisk aktivitet. Vi ser at elever som ikke har så mye kontakt med andre i hverdagen, får gjenopptatt kontakt i ballbingen. Alder har ofte ikke så mye å si, og de tilpasser seg hverandre.

Brukere fra hele landet

Ikke bare elever ved skolen, men også familier fra hele landet vil komme til å få glede av ballbingen i årene framover. Gjennom Signo skole- og kompetansesenters tjenestetilbud og "Se mitt språk" kommer de til Andebu, og bor her på området mens de er på kurs. Her kommer målgruppebarnet sammen med sine søsken og foresatte. En ballbinge som også er tilpasset barnet med funksjonsnedsettelser, vil gi en unik mulighet til å skape felles opplevelser og gi familien enda en læringsarena.

Fire personer spiller fotball på universelt utformet ballbinge.

Sosialt samlingspunkt: Ballbingen har vært populær fra dag én! Elevene synes det er morsomt å kunne spille og leke med ball på egen tilrettelagt arena, og det er en fin plass for å være sosial og sammen med venner. Det er også fint å nå ha muligheten til å drive med mer seriøs trening og lagspill på en utebane.

Tilgjengelig for nærmiljøet

Ballbingen er plassert med tanke på lett tilgjengelighet. Den ligger rett ved siden av internatbyggene til skolen og rett ved tilkomstvei. Etter hvert som situasjonen rundt koronaviruset normaliserer seg oppfordrer vi nærmiljøet til å benytte seg av ballbingen når den står ledig. 

Med teleslynge er ballbingen tilrettelagt for at idrettslag eller skoler som har elever/deltakere med høreapparat/CI (cochleaimplantat) skal kunne benytte anlegget for både undervisning og trening.

Elevene setter retningslinjer for bruk

Etter hvert som hverdagen normaliseres igjen, skal elevene selv i stor grad få være med på å bestemme hvordan de ønsker å bruke ballbingen. Som del av sin skolehverdag vil de få ansvar for å lage utstyrslister, stå for innkjøp, ha ansvar for utlån av utstyr og diverse oppgaver rundt vedlikehold. 

Videre planer er å bruke ballbingen både til undervisning, faste treninger i regi av internatet og arrangering av cup. Plassen rundt ballbingen skal tilrettelegges for å skape et innbydende og hyggelig samlingspunkt, også utenfor banen. Her skal man kunne ta seg en pust i bakken, eller bare sitte og se og slå av en prat.

Våre tilpasninger av ballbingen

Signo skole- og kompetansesenter har tatt hensyn til grunnprinsippene for universell utforming, og også tatt med seg erfaringer fra HLF-Briskeby sitt prosjekt "Aktivt liv":

  • Utstyrt med teleslynge. Elever med høreapparat/CI (cochleaimplantat) skal kunne benytte anlegget for undervisning og trening.
  • Lys i sidene, slik at arenaen kan benyttes også på ettermiddager og kveldstid
  • Bred åpning i siden på langveggen, slik at man har god mulighet til å komme inn i ballbingen med rullestol
  • Fleksibel i bruk med flerbruksområder; både bakkemål og basketstativer er satt inn
  • Materialer er valgt med hensyn til støy
  • Multisportunderlag (uten granulat) er valgt av miljømessige hensyn, samtidig som det ikke skal være fare for inntak av granulat. Underlaget har lav friksjon og lang levetid. Fargen skiller seg ut fra en normal gressmatte, slik at det blir tydeligere for personer med synsnedsettelse å oppfatte at man er inne i ballbingen.

Takker for støtten

Senteret på Andebu ønsker å takke alle samarbeidspartnere, kontaktpersoner og prosjektdeltakere som gjorde at drømmen om ballbinge ble virkelighet! 

Disse har bidratt med midler til prosjektet:

  • Borghild og Knut Kolstads legat (150.000 kroner)
  • HLF Tønsberg (40.000 kroner)
  • Sparebankstiftelsen DNB (151.213 kroner)
  • Stiftelsen Dam med søkerorganisasjon HLF ved Steinar Birkeland (122.000 kroner)

Kvinne poserer foran oransje gravemaskin.

Drømmen blir virkelighet: Gravearbeidet ble satt i gang våren 2019. Kurs- og husvert Line Uth Jørgensen var initiativtaker for prosjektet, og her hadde Signo skole- og kompetansesenter akkurat fått bekreftet at flere midler var på plass.