Huseby kompetansesenter ligger i Oslo og gir tjenester til flere fylker i Norge. Senterets målgruppe er primært barn, unge og voksne med synssvekkelse og særskilte opplæringsbehov og rettigheter etter opplæringsloven.

Senteret har også landsdekkende oppgaver i forhold til synssvekkelse ved døvblindhet, blant annet tverrfaglige synsutredninger. Denne delen av senterets tjenester inngår i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde.

På programmet jubileumsdagen stod taler, historiske tilbakeblikk, musikk, omvisning og ulike mimregrupper. Markeringen ble avsluttet med en konsert av tidligere elever ved kompetansesenteret.

Kort om blindeundervisningens historie
Christiania Blinde-Institut ble opprettet i 1861 og var et tidlig skritt på veien mot inkludering av blinde i yrkes- og samfunnsliv. Skolen holdt til i ulike lokaler i Oslo gjennom årenes løp.

I 1940 ble Huseby offentlige skole for blinde innviet. Denne gangen var det en yrkesskole for menn. I 1964 ble det opprettet et yrkesskoletilbud for kvinner ved Huseby også.

På 60-tallet ble navnet endret til Huseby utdanningssenter for synshemmede og i 1992 ble det nåværende navnet, Huseby kompetansesenter tatt i bruk.