Senegalia
Senigallia

Tekst: Kari Schjøll Brede/Bodil Nilsen
Foto: Kari Schjøll Brede

Gjennom fire fullspekkede dager var det mulig å delta på syv forskjellige plenumsforelesninger. Det var i tillegg mulig å delta på åtte av 95 uilke workshoper. For mange var det vanskelig å velge, fordi man måtte velge bort spennende tema som gikk parallelt. Norge var godt representert med flere workshopledere.

Lifelong movement
Lifelong movements

Lifefelong movements

Torsdagen fikk alle oppleve en oppføring av Lega del Filo d'Oro's young guests på den store scenen, i en oppsetning av "Lifelong movements". Der kunne man gjenkjenne både tidevann, bølger og strømninger i bevegelser der alle aktørene deltok ut i fra egne forutsetninger. Det var en stor porsjon glede og humør på scenen de 30 minuttene det varte.
 

Geir Jensen, medlem av Europeisk Blinde Union.
Geir Jensen (i midten), medlem av Europeisk Blinde Union.

Fengende konferanse

Geir Jensen, leder av Foreningen Norges døvblinde (FNDB) var eneste nordmann med døvblindhet som deltok på konferansen. Jensen er medlem av Europeisk Blindeunion (EBU) sin styringsgruppe for døvblindesaker, som hadde et todagers møte i forkant av konferansen.

Styringsgruppen kartlegger blant annet personer med døvblindhet sin situasjon i Europa og rapporterer til EBUs forskjellige organer. Styringsgruppen samarbeider også nært med EDBU (The European Deafblind Union). I tillegg til Geir Jensen fra Norge er medlemmer fra Russland, Italia, Tyskland og England med i styringsgruppen.

- Denne gangen hadde vi ca.20 saker på agendaen. Når det er flere personer med døvblindhet, forskjellige språk og mange tolker sier det seg selv at vi må ta oss god tid, sier Geir Jensen.

Plenumsforelesning
Plenumsforelesning

Etter møtet i EBU fikk Jensen mulighet til å være med på konferansen. - Ved å være til stede på konferansen får jeg oversikt over aktuelle temaer og forholdene for personer med døvblindhet i Europa. Det var særlig en workshop om kommunikasjon og språk hos voksne personer med døvblindhet i Bulgaria som fenget meg. Et annet interessant tema var om vennskapsforhold mellom personer med døvblindhet og seende og hørende personer, men dessverre var det for høyt tempo på den workshopen. Jensen hadde problem med at det ble snakket for fort på flere av forelesningene og workshopene. Han visste på forhånd at konferansen ikke var tilrettelagt for personer med døvblindhet. - Jeg får bare med meg bruddstykker, og når det i tillegg er gebrokkent engelsk, er det vanskelig for tolkene å følge talestrømmen. Men det er viktig å være til stede og synliggjøre døvblindhet.

Malgorzata Ksiazek fra Polen i diskusjon med Gunnar Vege fra Norge etter hans bokpresentasjon
Malgorzata Ksiazek fra Polen i diskusjon med Gunnar Vege fra Norge etter hans presentasjon

Ny bokserie om kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet

To dager før konferansen var det også spennende program i Senigallia. Da ble en serie på fire bøker Kommunikasjon og medfødt døvblindhet presentert gjennom ord og bilder. Mer enn 60 personer fulgte foredragene, der skandinaviske bidragsytere var i flertall. Det er stor interesse for bøkene i hele Europa, og deltakere fra andre verdensdeler viste også sin interesse.