CHARGE-syndrom er en av de mest vanlige grunnene til medfødt døvblindhet i den vestlige delen av verden.  Antologien, som er en videreføring av førsteutgaven fra 2012, inneholder en samling faglige bidrag fra internasjonalt anerkjente forskere innen genetikk, psykologi, nevropsykologi, pediatri og pedagogikk. Det er spesielt hyggelig at psykologspesialist Jude Nicholas ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørseltap og døvblindhet i Bergen har bidratt med artikkelen «Understanding the Tactile System» i den nye antologien.

Du finner den engelskspråklige boken her på forlaget Plural Publishings nettside.

Vi har også en egen side om CHARGE-syndrom, som ligger under Diagnoser i fanen Døvblindhet.