Brosjyrer

Seks brosjyrer på grå bordflate. Heftene ligger spredt litt over og under hverandre
Illustrasjonsfoto

Her finner du NKDBs ulike brosjyrer i alfabetisk rekkefølge. 

Eldre med nedsatt syn og hørsel

Eldre med nedsatt syn og hørsel

En liten bok om ledsaging

En liten bok om ledsaging

Har barnet ditt både nedsatt syn og hørsel[1]

Har barnet ditt både nedsatt syn og nedsatt hørsel?

Hørselshemmet barn -sjekk synet[1]

Hørselshemmet barn? Sjekk synet!

 

Klikk her for å lese brosjyren 

Denne brosjyren er bare tilgjengelig på nett.

kombinert sansetap om ervervet døvblindhet

Kombinert sansetap, om ervervet døvblindhet

korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet

Korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet - info til testpersonell

Info til vaksinasjonspersonell

Koronavaksine, info til vaksinasjonspersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde[1]

Nasjonal kompetanse- tjeneste for døvblinde (NKDB)

Nedsatt syn og hørsel

Nedsatt syn OG hørsel?

Personer med medfødt døvblindhet- hvordan kan vi forstå hverandre

Personer med medfødt døvblindhet - Hvordan kan vi forstå hverandre?

Sansetap eldre

Sansetap eldre - flyer

Syns- og hørselsnedsettelse hos eldre

Syns- og hørselsnedsettelse hos eldre

 

Klikk her for å lese brosjyren

Denne brosjyren er bare tilgjengelig på nett.

www

www.dovblindhet.no