Du er her: Forsiden/Aktuelt

Brukerdager i Asker

Kvinnelig foreleser og tolk på sort scene, sett bak en kvinnelig deltaker med mørkeblondt hår.
Maj Volden, psykologspesialist og leder for Voksenenhenten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse - NBHP, viste i sitt foredrag at det kan være mange veier til god psykisk helse. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

For første gang har vi arrangert brukersamling for personer med døvblindhet og deres pårørende. 

Samlingen varte i to dager og hadde som tema livskvalitet og psykisk helse. Nesten nitti personer, inkludert fagfolk og tolker/ ledsagere, var samlet på Asker Scandic og fikk med seg et innholdsrikt kursprogram. 

Brukerdagene er et samarbeidsprosjekt med Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse - NBHP, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, Lshdb og Foreningen Norges døvblinde (FNDB).

Se bilder og les mer om samlingen nedenfor.

To kvinnelige forelesere, begge med briller, står ved et rundt bord og prater til en forsamling.

Svenske Moa Wahlquist og Agneta A. Carlsson fortalte om deres tverrvitenskapelige forskningsprosjekt om familier hvor den ene forelder har døvblindhet. Wahlquist er forsker og doktor i handikapvitenskap, mens Carlsson jobber som foreleser og sykepleier.

To kvinnelige forelesere ved et lite rundt bort, til høyre for dem en sort tolkescene, hvor det er en tolk i aksjon.

Berit Rasmussen Øie presenterte prosjektet "Livet rundt døvblind forelder" fra 2008. Den gangen var hun prosjektleder for Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, Lshdb. Rasmussen Øie har blant annet en mastergrad i idrett og spesialpedagogikk.

Ung kvinne med grå genser smiler til kamera. Bak henne står det en laptop på et lite rundt bord.

Ida Skredlund, spesialpedagogisk veileder ved Haukåsen skole, snakket om betydningen søskenrelasjon kan ha for barn og unge med medfødt døvblindhet. - Å tenke ansvar brukte jeg mye tid på som fjortenåring, mens nå kommer det mer naturlig.

Kvinne med briller og kjole smiler mot kamera, mens hun holder seg i hendene.

Seniorrådgiver Gunilla Henningsen Rönnblom ved Signo skole- og kompetansesenter passet på "den røde tråden" under brukerdagene. 
 

To kvinner i blått bøyer seg over et bord og håndhilser på en kurs-deltaker.

Eva Hirsti og Trine Seljeseth fra NKDBs koordineringsenhet ønsket deltakerne velkommen til brukerdagene på Asker Scandic. 

Kvinnelig foreleser og tegnspråkbruker står på en sort tolkescene holder sitt foredrag.

Iselin Brenden, veileder ved Signo Rycon AS, snakket om sitt liv og arbeid i foredraget "Arbeidsglede".
- Livet som døvblind er en omstilling hele veien. Man går gjennom flere tunge perioder i disse omstillingsfasene.
Hun fortalte videre mye om alle mulighetene som ligger med tilrettelegging, avklaring og oppfølgning i forbindelse med jobb.
- Arbeid er en friskfaktor for personer med døvblindhet.

Kvinnelig foreleser ser mot en forsamling og peker samtid bakover mot en power-point-illustrasjon. Illustrasjonen viser et par som sitter på hver sin ende av en sofa.

Hege Saltnes, overlege/ psykiater og leder for Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse - NBHP, holdt foredraget: "Når støtte ikke er nok". Her fikk vi innblikk i arbeidet og organiseringa av NBHP, samt en gjennomgang av flere psykiatriske behandlingsmåter.
- Ingen kan gå gjennom livet uten stress, uro og bekymringer. Personer med døvblindhet har de samme psykiske lidelsene som alle andre. Men for å kunne gi et godt behandlingstilbud til døvblinde så kan det kreve noen ekstra tilpasninger.
Flere hadde spørsmål underveis i innlegget, og delte sine tanker og opplevelser med plenum. Saltnes svarte på alt og kom med en oppfordring mot slutten:
- Alle bør bruke helsetjenesten også når det gjelder psykiatri. Ikke vær så sta, vi har folk som er trent og utdannet til å hjelpe slik at psykiske lidelser ikke tar lenger tid enn nødvendig. Hver uke har vi lavterskeltorsdag, da kan alle som ønsker det komme til oss og få kontakt. 

En kvinnelig foreleser og tegnspråkbruker med sort genser, ved hennes høyre side en kvinnelig tolk med lys dongeriskjorte og svart skjerf.

Merete Karlsen holdt foredraget: "Mitt liv i dag - og hvordan jeg kom igjennom det verste." Her fikk vi virkelig ta del i sterke livserfaringer, på godt og vondt. Karlsen fortalte oss om hvordan hun hadde kommet seg gjennom flere tøffe vendepunkt og omstillingsprossesser i livet sitt.
- Jeg var tidligere veldig opptatt av rettigheter, ikke så mye følelser... L...ivet har blitt mye enklere når jeg har blitt mer åpen, det å vise svakhet er også en styrke.