Du er her: Forsiden/Aktuelt

Bryt isolasjon med tolk/ledsager

Kvinne blir ledsaget gjennom bilsperring på tursti, oppe til venstre Bryt isolasjon-logo.
Illustrasjonsbilde av Roy-Morten Østerbøl.

Vet du hvordan tolk/ledsager kan bidra til å unngå isolasjon?

Tekst: NAV

NAV Hjelpemiddelsentral yter tolke- og ledsagertjenester til mange ulike situasjoner. Mange tenker kanskje først og fremst på for eksempel legetimer, møter, familieselskap og langturer. Men man kan også bestille tolk til blant annet:

- Tolking av nyheter, for eksempel pressekonferanser

- Ærender i butikk, apotek osv.

- kafébesøk 

- Trening

Ulike løsninger

Tolk/ledsager kan møte deg fysisk, eller man kan prøve å løse det digitalt der man ser muligheter for det. For eksempel kan man få taletolket en nyhetssending på tv via telefon, dersom hørselstekniske hjelpemidler ikke er tilstrekkelig for å få med seg innholdet i sendingen. Snakk med din lokale hjelpemiddelsentral for å finne passende løsninger.

Slik søker du

Du må ha vedtak på tolke- og ledsagerhjelp før du kan bestille tolk/ledsager.

For søknad om tolk klikk deg inn her på nav.no.

Din lokale hjelpemiddelsentral kan også være behjelpelig med utfylling av søknad.

For mer info: Tolketjenesten

NAVs logo