Eikholt Nasjonalt Ressurssenter skriver dette om rapporten på sin egen Facebook-side: 

"Vi ønsket å undersøke om kommunikasjon med andre blir bedre ved bruk av filterbriller. Vi fant at alle deltakerne hadde mye støtte av synet når de skulle kommunisere med andre. De ble svært slitne, selv etter korte økter med testing. Alle deltakerne rapporterte at de opplevde større komfort og utholdenhet ved bruk av de filterbrillene de hadde valgt ut. Vi vil takke HLF Hørselshemmedes Landsforbund for godt samarbeid og prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering."

Du kan lese et sammendrag av rapporten på www.hlf.no/synforhorsel, her finner du også en link til hele rapporten.

Portrettfoto av mørkhåret kvinne som smiler, hun er i femtiårene.

Seniorrådgiver / Ph.D. Ann-Britt Johansen.