Kommunikasjonsprosjektet «Sanser og samspill» er nå lansert med fire pilotepisoder, og dette er en podkast som på en rekke måter er tilrettelagt for syns- og hørselshemmede. Prosjektgruppen består av rådgiverne Heidi Kittelsen, Anette Moen, Ragnhild Dalheim og Åsne Svimbil Mørken. De har hele tiden hatt et sterkt ønske om at innholdet i podkasten skulle være tilgjengelig for alle.  

- Hver episode filmes, og filmene tekstes og oversettes til tegnspråk. I tillegg transkriberer vi hver episode og gjør teksten tilgjengelig i form av PDF-formatert for skjermleser, forteller teamet på signo.no.  

Podkasten er tilgjengelig på Acast, Spotify, Apple Podcasts og etter hvert på Google Podcasts. I tillegg blir alle episodene filmet og oversatt til tegnspråk. Filmene ligger i egen spilleliste på Stiftelsen Signos YouTube-side

Formidlingskanal

Bakgrunnen for podkasten har vært et ønske om å belyse, og dele betraktninger rundt mange ulike temaer knyttet til sanser og samspill. Prosjektet startet i teamet som jobber med medfødt døvblindhet på kompetansesenteret, men har utviklet seg til å bli veldig mye mer.

- Med én fot i fagfeltet og én ute i den store verden, tror vi det er mange elementer fra vår arbeidshverdag og våre livserfaringer som kan være til nytte og interesse for andre – ikke bare for fagpersoner, men også for deg som er litt ekstra opptatt av kommunikasjon og gode relasjoner – hvordan vi mennesker er, oppfatter og handler.

Podkastreise

Prosjektgruppa har allerede begynt å jobbe mot fire nye episoder for kommende høst og vinter. Listen over temaer som de har lyst til å snakke om og mennesker de planlegger å invitere inn, har bare vokst i takt med prosjektet.

- Og du – kom gjerne med tips om det er noe vi bør gjøre annerledes i våre PDFer. Vi er både på en podkastreise og ei universell utformingsreise!

Her finner du de ulike versjonene av podkasten: