To personer forelese foran to skjermer med powerpoint-slider, samt tegnspråktolk til høyre for dem.

Arrangementet, som fant sted på Scandic Asker, er den første av to konferanser som senteret har ansvaret for i år. Den neste går av stabelen til høsten, nærmere bestemt 15. november og den vil foregå digitalt. I tillegg er dette året hvor stiftelsen Signo fyller hele 125 år, noe som skal markeres med en egen jubileumskonferanse på Litteraturhuset i Oslo, onsdag den trettende september. 

I Asker ble konferansedagen i slutten av januar introdusert og ledet av Erik Sørensen, daglig leder for Signo kompetansesenter og Anne Mette Øvrum, som er direktør ved Signo Conrad Svendsen Senter. Programmet var rikholdig og strekte seg fra temaer som nevropsykologi og kroppsspråk, til samtale med en bruker og ikke minst et innblikk i Signos tilbud og tjenester innen døvblindefeltet. 

Nedenfor finner du et utvalg av smakebiter fra programmet. 

Grunnkurs

To kvinnelige forelese og en tegnspråktolk på dagskonferanse.
 Anette Moen og Nina-Merethe Hvidsten, rådgivere ved Signo kompetansenter, fortalte om senterets grunnkurs i ervervet og medfødt døvblindhet. - Vi har et overordnet dialogisk perspektiv på opplæringen, vi ønsker å være åpne for innspill og refleksjoner. Fundamentet for kursene er de to nordiske leseplanene for ervervet og medfødt døvblindhet.  

Podkast

Kvinne foreleser med powerpoint-slide bak seg, og tegnspråktolk til høyre.
Sanser og samspill ble presentert av Anette Moen: - Kom med ideer og forslag til nye programmer. Eller si i fra hvis du har lyst å være med i en episode. 

Samtale

Bruker blir intervjuet av rådgiver, tegnspråktolk til høyre.
Maria Henriksen, beboer ved Signo Vivo, hadde en sterk prat med Nina-Merethe Hvidsten. Helt til slutt kom hun med en oppfordring til oss alle: - Du må tørre gjøre det selv, ikke bare spørre andre. Ikke la usikkerheten styre deg. Tør å være modig! 
Bruker blir intervjuet av rådgiver, de sitter begge to.
 

Kroppsspråk

Kvinne foreleser med powerpoint-slide bak seg, og tegnspråktolk til høyre.
Rasa Jakoniene, miljøterapeut ved Signo Vivo, holdt foredraget Kroppsspråk som bevisst kommunikasjon. - For å kjenne en som har døvblindhet, trengs minst fem år. Personer med døvblindhet kan være veldig sensitive, siden de får veldig mye av sin informasjon gjennom kroppen. Derfor må vi være veldig bevisst på hvordan vi møter våre brukere, gjennom kontakt låner vi ut våre nervesystem. Vi kan for eksempel møte utrygghet med ro og sikkerhet. 

Planlegging

Kvinne foreleser med powerpoint-slide bak seg, og tegnspråktolk til høyre.
«Å jobbe med forutsigbarhet i et nevropsykologisk perspektiv» av Anne-Marthe Hem, Signo Vivo. Hems foredrag handlet om hvordan man kan jobbe for å styrke opplevelsen av forutsigbarhet, mening og sammenheng i hverdagen for personer med medfødt døvblindhet. - Målet er ro, orden og sammenheng i en stressa hjerne. Det må være balanse mellom ressurser og stimuli.

Eksistensiell omsorg

Mann foreleser med powerpoint-slide bak seg, og tegnspråktolk til høyre.
Forskningssykepleier Daniel Prause holdt foredraget «Mellom anerkjennelse og avvisning». Her var grunnspørsmålet: Hvordan erfarer eldre personer med ervervet døvblindhet god omsorg? - Vi må se på hvilken bakgrunn og ressurser pasienten har i livet, dette gjelder også for eldre personer med døvblindhet. 

Dynamisk og fysisk utvikling

Tre foreleser, en mann og to kvinner, pluss tegnspråktolk, holder foredrag på dagskonferanse.
Tora Tollefsen, Marit Kjus Garden og Seref Yardimic, alle på Seksjon helse og språk ved Conrad Svendsen senter avsluttet konferansedagen med innlegget «Bedre helde med et liv i bevegelse».