Du er her: Forsiden/Aktuelt

Døvblindhet gir stor risiko for mental sykdom

Jesper Dammeyer_267x300

Det viser doktorgradsavhandlingen "Living with dual sensory loss" av Jesper Dammeyer. Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om avhandlingen og nærmere presentasjon av funnene som ble gjort.

Viktig å utvikle kommunikasjon og sosialt samspill

Risikoen for depresjon hos personer med ervervet døvblindhet er to-tre ganger høyere enn for normalbefolkningen, og 20-40 % av de med medfødt døvblindhet har psykiske problemer. Men det fins håp. - Det viktigste for å forbedre den psykiske helsen er å utvikle kommunikasjon og sosialt samspill, sier Jesper Dammeyer.

Avhandlingen ble nylig lagt fram ved universitetet i København. Den bygger på ni vitenskapelige artikler, og gir for første gang et overblikk over situasjonen for personer med identifisert døvblindhet i Danmark.