Du er her: Forsiden/Aktuelt

Eikholt 40 år

To eldre menn hilser på hverandre, det er en høytidelig anledning på begynnelsen av åttitallet.
Kong Olav V til høyre hilser på Olaf Frøiland, under åpningen av Eikholt i 1980.

På onsdag, 26. august, var det 40 år siden Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde ble offisielt åpnet av Kong Olav V. Dette var en festdag ikke bare for Konnerud og Drammen, men for hele landet.

Roar Meland, direktør for Eikholt, har skrevet disse ordene på nettsiden deres i anledning jubileet:  

Med åpningen av Eikholt fikk endelig personer med døvblindhet sitt eget senter for rehabilitering, opplæring og ikke minst muligheten til å møte andre med døvblindhet.

Murmester Olaf Frøiland var den som i møte med døvblinde Halvdan Larsen fikk visjonen om å bygge et nasjonalt senter for døvblinde på Konnerud i Drammen. Takket være en nasjonal dugnad i regi av Lions i Norge og bidrag fra en rekke organisasjoner og lag fra nord til syd, ble pengene til byggingen av Eikholt samlet inn.

Da senteret åpnet i 1980, var botilbudet en viktig del av Eikholt. I dag er botilbudet nesten avviklet. Eikholt har gjennomgått en fantastisk utvikling og fremstår som et unik senter med brukertilbud innen utredning og optimalisering av syn og hørsel, opplæring og tilpasning av tekniske hjelpemidler og møteplass for brukere fra hele landet.

Eikholt bidrar i stor grad til forskning, innovasjon og formidling nasjonalt og internasjonalt. Ny kunnskap og kompetanse utvikles med basis i den betydelige kliniske virksomhet som drives. Det er kort vei fra forskning til anvendelse av ny kunnskap i tilbudet til brukerne.

Planene var klare for feiring av 40-årsjubileet nå i august med gjester fra inn- og utland. På grunn av koronapandemien, er jubileumsfeiringen utsatt til august 2021. Da håper vi at forholdene ligger til rette for en storstilt feiring!

Gratulere med dagen!

En del av Eikholts bygningsmasse sett fra siden med vekster og dyreskulpturer i forgrunnen.