Du er her: Forsiden/Aktuelt

Eikholt arrangerer digital fagkonferanse

Rehabilitering for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel

To jenter trykker på et taktilt nettbrett.
Privat foto av to jenter med et taktilt nettbrett.

26. august er datoen for konferansen, som også vil være en markering av at Eikholt i 40 år har utviklet tjenester for målgruppene sine.

Tekst av Tanja Teigum

Med denne konferansen ønsker Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde å løfte frem fokuset på rehabilitering for personer med kombinert sansetap/døvblindhet. Teori om personsentrert rehabilitering ligger til grunn for Eikholtmodellen som nylig er jobbet frem på senteret. Modellen er et resultat av en kontinuerlig utvikling av Eikholts tilbud og tjenester. Konferansen vil gi et innblikk både i det teoretiske grunnlaget for personsentrert rehabilitering og Eikholtmodellen, samt praktiske eksempler på hva denne rehabiliteringsprosessen kan inneholde.

Konferansen er gratis, åpen for alle og vil bli tolket.

Eikholtprisen

At det også er 40 år siden Eikholt ble etablert, feirer ved utdeling av Eikholtprisen. Hvem den heldige vinneren er, vil bli avslørt på selve konferansen.

Alle er velkomne til å delta på konferansen. Link vil bli lagt ut på eikholt.no, samt annonsert på Eikholts Facebook-side. Du kan også sende en mail til tanja.teigum@eikholt.no for å motta link til konferansen på mail. Denne vil bli sendt ut kort tid før konferansen starter.

Program

Programmet er fortsatt under arbeid, og vil bli oppdatert etter hvert. Foreløpig ser det slik ut:

09:00 – 09:10 Velkommen og praktisk informasjon om dagen
09: 10 – 09:40 Dövblindhet igår, idag , imorgon – en tvärvetenskaplig resa ved Claes Möller, Professor, MD,PhD Örebro University, Örebro, Sweden
09:40- 09:50 Pause
09:50 – 10:20 Personsentrert rehabilitering, presentert av ansatt ved institutt for synsvitenskap, Kongsberg
10:20 – 10:30 Pause
10:30 – 11:00 Eikholt-modellen – en tjenestereise ved Ragnhild Bjørgum, Ergoterapeut/rådgiver syn/ADL  Eikholt og Thomas Øverby, Fagsjef ved Eikholt
11:00 – 11:30 AV klinikken – starten på en reise ved Sigrid Midtbø Storkås, Optiker MSc/seniorrådgiver syn Eikholt og Rolf Mjønes, Audiograf/rådgiver hørsel Eikholt
11:30 – 12:10 Lunsj
12:10 – 12:40 Sosial og aktivt deltakende med mobilen, ved rådgivere IKT, Eikholt
12:40 – 12:50 Pause
12:50 – 13:20 AR-brille som synshjelpemiddel for personer med kombinert sansetap Ann-Britt Johansson, Ph.D. Forsker/Spesialrådgiver Eikholt
13:20 – 13:35 Utdeling av Eikholtprisen ved Direktør Roar Meland
13:35 – 14:15
14:15 – 14:20 Oppsummering – takk for i dag

Har du spørsmål om konferansen, send en epost til tanja.teigum@eikholt.no