Eikholt tilbyr blant annet:

  • rehabilitering til yrkesaktivitet, studier og dagligliv
  • opplæring i alternative kommunikasjonsformer
  • tilpasning og opplæring innen IT
  • tilpasning/utprøving av hjelpemidler/utstyr
  • kurs/tjenester tilpasset den enkelte
  • møteplass for brukere, pårørende og fagpersoner

Les mer om Eikholt på www.eikholt.no