Vi lever lengre i Norge, flere er eldre og mange vil oppleve høy alderdom. Forventa levealder for barn født i 2019 er 81,2 år for gutter og 84,7 for jenter, i følge Statistisk sentralbyrå. Aldringsprosessen er samtidig ganske individuell, og moderne medisin gjør at dagens eldre jevnt over er friskere enn gårsdagens eldre. Likevel er vi underlagt biologiske forandringer, som vil svekke våre funksjonsevner med alderen. Dette gjelder like mye for alle uten alvorlig dobbelt sansetap, som personer med medfødt eller ervervet døvblindhet.

Vi bør alle ta stilling til disse kjensgjerningene, i hvert fall tenke over dem. Dette og lanseringen av fanen Sansetap eldre på Dovblindhet.no for noen måneder siden, er grunnen til at vi har valgt å ha en fokusuke om eldre og døvblindhet.

Eldre mann løser kryssord med lupe.

Uke for bevisstgjøring

Alle våre fokusuker handler om bevisstgjøring, både for oss selv og publikummet vårt. Man kan forholde seg til det en vet og som er sannsynlig, eller bare ta ting som de kommer. Vi ønsker å medvirke til førstnevnte strategi.

På nettsidene til Aldring og helse står det at 10 til 14 prosent av personer over 65 år har nedsatt funksjonsevne. Forekomsten øker etter hvert som vi blir eldre. De vanligste årsakene til nedsatt funksjonsevne er nedsatt syn, hørsel, bevegelse samt psykososial helse. Er sansetapene kombinert, øker utfordringene i forhold til informasjonstilegnelse, kommunikasjon og mobilitet.

Sansetap eldre finner du kunnskap og ressurser om nettopp alle disse utfordringene. Gjennom uka skal vi fremme dette innholdet, og dele masse annet stoff som er relatert til aldring og sansetap.

Illustrasjonsbilde av logoene til Facebook, Instagram, Youtube og Twitter.

Variert og digitalt

Alle NKDBs kanaler vil være viet til eldre og døvblindhet i uke 12, slik vi pleier å gjøre under våre fokusuker. Du vil bli oppdatert med variert innhold om ukas tematikk her på Dovblindhet.no, og selvfølgelig på våre sosiale medier: Facebook, YouTube, Instagram og Twitter. Alle våre enheter kommer til å bidra med eget stoff fra mandag 21. til fredag 25. mars. Følg med og del gjerne på dine egne kanaler.

Eldre ektepar går sammen mot et skogholt, begge bruker stokk.

Forbered en sikker vei

Tematikken denne gang binder sammen våre brukere og «vanlige» folk, siden aldringsprosessen på mange måter er felles for alle. Dagens hverdag for de med døvblindhet, er morgendagens utfordringer for mange av oss andre. Det handler om å forberede en sikker vei, et eldgammelt råd som ofte i ulike versjoner brukes av personer med døvblindhet selv.

Vi håper at uka blir lærerik og inspirerende for vårt publikum og andre nysgjerrige.

Fakta om aldring og syns- og hørselsnedsettelse

Visste du at syns- og hørselsnedsettelse øker med alderen?

  • 10 prosent av alle over 70 år mister lesesynet Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av aldersbetinget makula degenerasjon (AMD)
  • Folk over 65 har seks til åtte ganger større sannsynlighet å få en øyesykdom, enn befolkningen for øvrig

De vanligste årsakene er øyesykdommene: AMD, grå stær (katarakt), grønn stær (glaucom), diabetes og synsvansker etter hjerneslag.

Visste du at dårligere hørsel er vanlig fra 50-60 års alderen?

  • I aldersgruppen 60-79 år har 60 prosent redusert hørsel
  • I aldersgruppen over 80 år opplever 91 prosent av nordmenn tap av hørsel 

Kilder: Folkehelseinstituttet og Hørselshemmedes Landsforbund 

Grafisk illustrasjon for fokusuke eldre og døvblindhet. Tegning av eldre ektepar med døvblindhet, samt logo og tekst for fokusuke.