Syn og hørsel hos eldre har tidligere vært knyttet til Sansetap.no. Siden ble opprinnelig lagd med midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering og produsert av det som het InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO). Else Marie Svingen har vært redaktør og hovedansvarlig for innholdet, og gjennom Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, driftet hun siden frem til 2020. Nå blir Syn og hørsel hos eldre en del av Dovblindhet.no, og dermed vårt ansvar.

Kvinne med rødt sjal, inne på et møterom med diverse utstyr.

Primus motor

Nina Sellæg, mangeårig seniorrådgiver ved Statped, har vært en sentral pådriver for overgangen. I samarbeid med blant annet koordineringsenheten har hun det siste halvåret gjennomgått og revidert sidens omfattende innhold. Dette for at Syn og hørsel hos eldre kan leve videre hos oss, i forbedret og oppgradert utgave. Vi har skjerpet tekstene, ferske illustrasjonsbilder er tatt, alle de opprinnelige videoene er gjennomgått og to simulatorer er gjenskapt og fornyet fra bunnen av. Et stort arbeidet dette, som selvfølgelig vil fortsette etter lanseringen. Etter hvert vil vi for eksempel legge til flere tekstede og tegnspråktolkede videosnutter.

Opprettholde kunnskap

Hvorfor velger vi å overta Syn og hørsel hos eldre? Ett av svarene handler om at eldre som gruppe kommer til å bli viktigere i helsevesenet fremover, også i vår tjeneste. Vi ønsker å være forberedt på dette, blant annet med å kunne tilby kunnskapsbasert informasjon på nett. Det handler samtidig om ivaretakelse og videreutvikling av allerede eksisterende faginnhold. Det blir sjeldent riktig at kvalitetssikret og gjennomarbeidet kunnskap bare skal forsvinne ut i den digitale nattehimmel.

Eldre mann og hans hjelpepleier i blå helseuniform. Illustrasjonsfoto av Roy-M. Østerbøl. 

Kakestykke med bær og NKDB som sjokoladepåskrift.

Lanseringskaker

Selve lanseringen vil markeres med kake og kaffe på alle enhetene i tjenesten. Den nye siden vil bli presentert og noe vil skje på vår Facebook-side, så det er bare å følge med.

Bruk, del og frem innholdet på Syn og hørsel hos eldre fra og med torsdag 2. desember klokka 14.00.

PS. Ansatte ved NKDB kan gå inn på Intranett og finner mer informasjon om lanseringen på Aktuelt. 

Fakta om aldring og syns- og hørselsnedsettelse

Visste du at syns- og hørselsnedsettelse øker med alderen?

  • 10 prosent av alle over 70 år mister lesesynet Hver tiende person over 70 år er praktisk blinde av aldersbetinget makula degenerasjon (AMD)
  • Folk over 65 har seks til åtte ganger større sannsynlighet å få en øyesykdom, enn befolkningen for øvrig

De vanligste årsakene er øyesykdommene: AMD, grå stær (katarakt), grønn stær (glaucom), diabetes og synsvansker etter hjerneslag.

Visste du at dårligere hørsel er vanlig fra cirka 50-60 års alderen?

  • I aldersgruppen 60-79 år har 60 prosent redusert hørsel
  • 91 prosent av nordmenn over 80 år opplever tap av hørsel 

Hendene til eldre kvinne med rød jakke. Illustrasjonsfoto av Roy-M. Østerbøl.