Du er her: Forsiden/Aktuelt

Fagkonferanse og åpning av AV-klinikken ved Eikholt

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde

15. september var en gledens dag ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde i Drammen. De markerte åpningen av AV-klinikken, en klinikk for audio-visuell utredning og tilpasning. Det ble samme dag avholdt en fagkonferanse med temaet "Taleforståelse som audiovisuell prosess".

Utviklingen av AV-klinikken startet med at Bente Ørbeck, tidligere ansatt ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, gjennomførte en studie ved NTNU. Prosjektet ble avsluttet i 2012 og har tittelen "Synstapets innflytelse på hørselen".

 

Å se syn og hørsel i sammenheng

Synet har en innflytelse på hørselen, og forskning viser at når både syns- og hørselsnedsettelse opptrer sammen, forsterker de hverandre og synet påvirker indirekte hørselen. Kombinert syns- og hørselshemmede føler frustrasjon og usikkerhet over ikke å bli møtt med en helhetsforståelse der hørsel og syn blir sett i sammenheng. Manglende helhetsforståelse øker risikoen for utilfredsstillende rehabilitering, ikke optimal tilpasning av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Konsekvensene for deres manglende mestring i kommunikasjon kan bli alvorlige og føre til fravær av deltakelse i sosiale aktiviteter og isolasjon. Vi hører ved også å bruke øynene og vi ser ved også å bruke ørene.

Utredning

Klinikken er allerede tatt i bruk til utredning av personer med medfødte syns- og hørselsproblemer, samt av personer med ervervede syns- og hørselsproblemer. I tillegg har det vært utført utredning under observasjon, med et observerende team i et naborom. AV-klinikken er blitt til med støtte fra Helse Nord RHF, Koordineringsenheten for NKDB og Lydia og Harald Lyckes fond.

Et viktig tilskudd for kompetanseoppbygging og kompetansespredning

Som nasjonal kompetansetjeneste i spesialisthelsetjenesten skal vi ha fokus på kompetanseoppbygging, forskning, fagutvikling og kunnskaps- og kompetansespredning. AV-klinikken blir et viktig tilskudd for Eikholt og deres arbeid med kompetanseoppbygging og kompetansespredning forankret i klinisk virksomhet. Den utgjør et viktig redskap for alle enhetene som utgjør Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Og ikke minst gir det en styrking av tilbudet til brukerne. Flere brukere har allerede fått nyte godt av tilbudet og kan bekrefte at det dekker et stort behov.

Denne dagen hadde Eikholt gleden av å ha besøk av Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, som foretok den formelle åpningen.

Presentasjoner fra konferansen

Presentasjonene fra konferansen kan lastes ned her.

Kilde: Artikkel på www.eikholt.no