Rapporten skal hjelpe psykologer med å vurdere kognitive evner og utarbeide strategier slik at barn med medfødt døvblindhet kan utvikle sitt full potensiale. Ved å undersøke og beskrive et barns utviklingsnivå, muligheter og utfordringer, kan det gi kunnskap om optimaliserende grep. Kompleksiteten i denne vurderingsprosessen blir diskutert i rapporten.

Alle psykologene som har bidratt til rapporten er medlemmer av Nordisk nettverk for kognisjon og medfødt døvblindhet. Disse er Vuokko Einarsson, Tina Bendixen, Emmi Tuomi, Elena Hauge og Lynn Skei. Redaktør har vært Maria Creutz.

"Psykologisk vurdering av personer med døvblindhet" ønsker å utvide kunnskapen i døvblindefeltet, samt øke den kliniske bruken av psykologisk vurdering.

Les rapporten her: Psychological assessment of individuals with deafblindness