Du er her: Forsiden/Aktuelt

Flexilarm

Tyfoner (varslingsanlegg) oppå offentlig bygg.
Tyfoner (sireneanlegg) oppå et offentlig bygg. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

APPEN BLE NEDLAGT 31.12.21

En ny app gir deg visuell og taktil varsling om sikkerhet og viktige hendelser i samfunnet, direkte på din mobiltelefon og smartklokke.

Med appen Flexilarm kan også hørselshemmede oppfatte Sivilforsvarets varsling av befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller brudd i vannmagasin. I krig brukes varslingsanleggene ved fare for flyangrep. Disse anleggene testes to ganger i år, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni.

Inkludering

Petter Noddeland, generalsekretær i Norges Døveforbund, sier dette om appen på nettsiden til Flexilarm:  

- For døve og hørselshemmede er det svært viktig å bli inkludert når det gjelder varsling om brannalarm i det offentlige rom. Ved å bruke Flexilarm vil hørselshemmede kunne motta varsling gjennom vibrering og visuell informasjon om faresituasjon dersom vi befinner oss i nærheten av utløst brannalarm. Flexilarm er et godt tiltak for universell utforming av brannvarsling i det offentlige rom.

Gratis nedlastning

Tjenesten, som er utviklet med tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS), er tilgjengelig for alle som ønsker et supplement til auditiv varsling. Applikasjonen kan lastes ned gratis på Google Play og i App Store, se mer her på Flexialarm-app.

Flexilarm kan dessuten brukes til andre hendelser som også hørselshemmede trenger å motta varsling på lik linje med hørende, som for eksempel ved brann og evakuering.