Flunkende ny skole

Fire kvinner står ved inngangspartiet til en flunkende ny skole
Fra venstre: Elisabet Dahle, Hege Kristine Høgmo, Marianne Disch og Annemarie Bechmann Hansen. Foto av Gro Hallan Tønsberg.

Diamanten skole for elever med døvblindhet ble offisielt åpnet med fest og jubel fredag 10. september.

Tekst: Gro Hallan Tønsberg 

Elever, foreldre, lærere, Statpedansatte, kommunale samarbeidspartnere, Foreningen Norges døvblinde (FNDB) og andre var samlet for å feire begivenheten. Det ble fanfare, snorklipping, taler, overrekkelser av blomster og gaver, og alle hygget seg med god bevertning.

Skolen (tidligere Skådalen skole for døvblindfødte) ble startet i 1980, og har siden 2013 vært en del av Statped. I vår gjorde lærere og elever seg klare for å bevege seg mot nye lokaler på Oppsal i Oslo. Nå er de på plass i en flunkende ny skole.

Klatrevegg: En døvblind elev blir veiledet opp veggen. Mann sikrer i forgrunnen.

Illustrasjon av ny skole på dataskjerm.

Stor betydning

Diamanten er en grunn- og videregående skole, som gjennom en rekke år har bygget opp en profesjonell og erfaringsbasert kompetanse på å møte utfordringene til elever med medfødt døvblindhet. Dette er en kompetanse som har stor betydning for elevene, familiene deres og fagfeltet ellers.

Døvblindemiljøet har med dette en unik skole og nye lokaliteter gir store og nye muligheter for utfoldelse for elever og lærere. Skolen i hovedstaden er en del av det statlige spesialpedagogiske opplæringstilbudet som skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis mulighet til å være aktive deltagere i egen læring og utvikling.

Vi ønsker alle på Diamanten skole en briljant fremtid!

Tre kvinner står på rekke ved åpningen av en ny skole.

Fra venstre: Elisabet Dahle, avdelingsdirektør for Landsdekkende faglig enhet i Statped. Hege Kristine Høgmo, rektor på Diamanten skole og Annemarie Bechmann Hansen, direktør i Statped.