Gjennom artiklene i heftet ønsker Helsedirektoratet å motivere og inspirere tjenesteytere til å tilby re-/habilitering til brukere med en sjelden diagnose, og inspirere brukere til selv å delta aktivt i re-/habiliteringsprosessen for å få og ha et godt liv. Dette kan for eksempel skje ved å benytte retten til individuell plan for å få struktur i dagliglivet og lenger fremover.

Målgruppen for heftet er tjenesteytere i hjelpeapparatet og offentlige instanser og personer med sjeldne tilstander, deres familie og omganskrets.

Klikk her for å lese heftet ”Født med en sjelden diagnose – Med systematisk hjelp kan hverdagen bli bra!”