Du er her: Forsiden/Aktuelt

Førstehjelp i hverdagen

To menn demonstrerer en fall-ulykke. En kvinne står bak dem og tolker situasjonen for kursdeltagerne.
John Andersen og Christen Krosshøl fra firmaet O-S-L-O demonstrerer et typisk uhell som kan skje i hverdagen.

Faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped har hatt førstehjelpskurs for sine brukere med fokus på mindre, hverdagslige uhell. 

Tekst og foto: Kirsten Costain og Nina Sellæg

Tidligere har vi hatt førstehjelpskurs for brukerne med fokus på hjerte-lungeredning og mer alvorlige, store ulykker. Denne gang var det mindre uhell som var på programmet. Vi var inne på tematikker som blant annet fall, benbrudd, sårbehandling og illebefinnende. Kursets forelesere var John Andersen og Christen Krosshøl fra firmaet O-S-L-O. Deres informasjon og kunnskap følger Norsk Førstehjelpsråds råd og anbefalinger. Kurset ble gjennomført på kveldstid torsdag 28. september.

 

To kvinner sitter og hører på en mann som foreleser om førstehjelp i hverdagen.Sissel Marcussen og Tonje Wright følger med på fellestolkingen, mens Christen Krosshøl foreleser om førstehjelp. 

To kvinner sitter og hører forelesning om førstehjelp. Hun til venstre er døvblind og har lagd seg en smultringbandasje på venstre hånd. Hun til høyre er tolk.Aslaug Kibsgård, til venstre, har lagd en smultringbandasje på sin venstre hånd. 

Mann ligger på gulvet med Håndtering av en noe mer dramatisk hendelse: Kniv eller skarp gjenstand i kroppen. Kursdeltakerne lærte å lage en «smultring» av en bandasje, som legges rundt kniven. Kniv eller andre skarpe gjenstander må ikke fjernes fra kroppen før det er forsvarlig medisinsk personell til stede, ellers kan det forårsake store blødninger. John Andersen spiller den uheldige her.