Å leve med kombinert syns- og hørselsnedsettelse betyr i praksis å bli isolert fra mye av det de fleste tar for gitt i sine liv, les bare hva som står i den nordiske definisjonen av døvblindhet om konsekvensene av det å være døvblind:

«Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen.»

En tankevekker

De psykiske skadevirkningene av ufrivillig isolasjon er kjent og dokumentert. Selve ordet isolasjon trenger imidlertid ikke bare å knyttes til noe negativt, ordet kan også handle om en frivillig tilstand preget av kreativitet og konsentrasjon. Det er ikke dette vi ønsker å vektlegge i neste uke. Vi vil heller fokusere på hvordan man kan bryte eller unngå de problematiske sidene ved isolasjon, som ensomhet og vonde følelser.

Egentlig holdt vi på å planlegge denne tematikken til årets deltagelse på Arendalsuka, da koronaviruspandemien rammet brått hele verden i midten av mars. Alt av reiser og arrangementer ble avlyst, og erstattet med karantene og hjemmekontor i flere måneder. Over natta fikk vi alle erfare litt av de begrensingene mange av våre brukere strever med til vanlig. Slik sett har det siste halvåret vært en påminnelse om utfordringene ved isolasjon og ensomhet. Ikke minst har det vært tankevekkende å få vite at noen av våre brukere ikke har opplevd så stor forskjell på koronatiden og hvordan de har det til vanlig.

Løfte fram kunnskap

Våre brukere er ulike, det er ikke én måte å være døvblind på, variasjonen er stor, som ellers i befolkningen. Folks toleransegrense er også forskjellig: Det en tar lett, kan være tungt for en annen. Å unngå negativ isolasjon er et ansvar for det enkelte individ, men også for samfunnet rundt de som er spesielt utsatt. Hvordan klarer vi dette og hvor skal vi begynne? Ett svar kan være å synliggjøre den kunnskapen vi allerede har om tematikken. Da kan vi øke vår bevissthet rundt farene ved isolasjon, som igjen kan føre til at vi lærer og forstå mer enn tidligere. Vi kan komme i kontakt med andre ressurspersoner som har mye kompetanse og kjenner til løsninger. En fokusuke kan i det hele tatt hjelpe oss til å oppdage ny kunnskap om isolasjon som vi senere kan bygge videre på.

Variert og digitalt

Vi har valgt å vie våre digitale kanaler til Bryt isolasjon i uke 40. Du vil bli oppdatert med variert innhold om tematikken her på Dovblindhet.no, og naturligvis på våre sosiale medier: Facebook, YouTube, Instagram og Twitter. Alle våre enheter kommer til å bidra med eget stoff, spesielt på video denne gang. Følg med og del gjerne på dine egne kanaler.

Denne fokusuka handler om å få mer oppmerksomhet rundt en utfordrende tematikk. Isolasjon er ikke et tema vi bør unngå siden det er ubehagelig. Tvert imot, vi må få det fram i lyset, nettopp fordi det er vondt og vanskelig. Dette er et tema som er for viktig til at vi bare skyver det «under teppet». Sammen kan vi være med å bryte isolasjon.

Logo til fokusuke