Du er her: Forsiden/Aktuelt

Gråsoner og døvblindhet

Konferansebrosjyre - bilde av hender i taktil kommunikasjon.

Statped arrangerer 17-18 november konferansen «Deafblindness: The Challenges of Identification. Grey areas and differential diagnostic practices».

Tekst: Gro Tønsberg og Anne Nafstad 

Høstens konferanse fra Statped er en oppfølgning av konferansen de arrangert i juni i 2021. Da ble døvblindhet i et populasjonsperspektiv og den nordiske definisjonen av døvblindhet løftet frem. Det ble tydelig at den nordiske definisjonen er vidt anerkjent men brukes i ulik grad innenfor praksis, utredning og forskning. Fagfeltet, både nordisk og internasjonalt, utfordres dermed til å utvikle mer samstemte måter å praktisere definisjonen på, noe som igjen kan danne et bedre grunnlag for kunnskapsutvikling.

Opptak fra denne konferansen finner du her: Presentation and Recordings from Deafblindness: population, definition and identification | www.statped.no

Gråsoner

Konferansen i november vil følge opp de utfordringene som ble tydelige i den forrige konferansen. En rekke fagfolk vil presentere ulike perspektiver på disse utfordringene, der vi blant annet vil bli presentert for fremskritt innen genetisk forskning på syndromer og nye muligheter for tidlig diagnostikk og intervensjon.

Gråsoneproblematikk vil bli belyst med betraktninger om andre målgrupper, hvor vi kan se utfordringer når det gjelder å skille ut funksjonell døvblindhet i medfødte komplekse og sammensatte tilstander. De samme utfordringene finner vi når døvblindhet opptrer sammen med aldersrelaterte funksjonssvekkelser, samt demens. 

Samarbeid

Det hele rundes av med diskusjon og forslag om variabler i identifiseringsarbeidet på tvers av landegrenser. Muligheter for økt samarbeid om kunnskapsutvikling innen Norden, og andre land som for eksempel Nederland (Universitetet i Groningen) vil bli diskutert.

Konferansen blir streamet. Program, oversikt over forelesere og praktiske opplysninger finner du her:

Deafblindness: The Challenges of Identification | www.statped.no