- Personer med døvblindhet griper sjansen med en gang de får muligheten til noe nytt, ofte i motsetning til oss som får alt servert gjennom ørene og andre sanser, sier kursleder John Ulriksen som selv er blind. Han jobber på Provista spesialoptikk og brukes mye som kursholder på Eikholt.

Enny Sjøvoll fra Skatvik i Senja er på et firedagers kurs med Ulriksen, fra tirsdag til og med fredag. Hun øver blant annet på lesning av nyheter og bruk av epost på mobilen. I to år har hun vært med på denne type kurs og er altså ingen nybegynner. Med seg har hun to tolker som bytter på å bistå henne med taktilt tegnspråk gjennom kurset: Brith Grande-Hansen fra Troms og Marit Eriksen, tolkledsager ved NAV Tolketjenesten Oslo og Akershus.

 

Enny Sjøvoll holder på med sin leselist og iPhone. På motsatt side sitter Ulriksen med sin iPhone og leselist.

Jevnlig kursing

Enny leser Harstad Tidende ved hjelp av en elektronisk leselist som er koblet til hennes iPhone. To ganger i halvåret er hun på Eikholt for å oppdatere og vedlikeholde sin kompetanse.

- Enny har kommet langt med mye trening og kursing. Uten jevnlig kursing ville kunnskapen forsvunnet ganske fort. Voksenopplæringen i hjemkommunen hennes har ikke denne kompetansen, forteller Ulriksen.

I utgangspunktet hadde Enny en helt vanlig Nokia-mobil, noe som krevde at hun helt fra bunnen måtte lære seg hvordan en smarttelefon fungerer.

- Den grunnleggende teknikken med å bruke iPhone sammen med leselist er egentlig ikke så vanskelig. Og den betyr lite, hvis man ikke skjønner teksten i en nyhetsartikkel eller e-postmelding. Øving på begrepsforståelse er altså svært viktig i dette kurset. Uten forståelse i bunn, ingen grunn til å lære seg teknikken, sier Ulriksen. 

Stort utbytte

leselist-12.jpgEnny konsentrer seg under kurset, det er mange ting å huske på når man skal bruke iPhone ved hjelp av leselist. 

Enny har selv oppdaget at smarttelefonen kan brukes til veldig mye mer enn den gamle mobilen sin. Men bruk av epost var faktisk nytt for henne.

- Jeg har måttet forklare konseptet grundig for henne. At det handler om å holde kontakt med folk via data og nett. Hun ble veldig interessert når jeg kunne fortelle at hun kunne spare penger ved å benytte seg av e-faktura.

Enkelte har stilt spørsmålstegn ved nødvendigheten med så mange kurs. Ulriksen mener at utbyttet for deltakerne ikke kan undervurderes.

- Bare tenk på at mange i denne gruppa kjenner mye på angst og ensomhet. Enny er en av dem som klarer seg godt. Det er ikke sikkert hun kunne bodd hjemme alene hvis hun ikke hadde vært så interessert å lære seg ny teknologi. 

leselist-2

Fordeler med iPhone

Ulriksen ramser opp en hel rekke fordeler med en iPhone: Ting er mer forutsigbart enn det som er tilfelle med andre mobiler, og man kan gjøre mye forskjellig med en iPhone. En del apper er for eksempel godt tilgjengelige for leselistbrukere.

- Iphone er dessuten enklere enn en ipad, hvor flere vinduer kan åpnes samtidig – det kan skape mye forvirring for leselistbrukere.   

- Hva kan være problematisk med bruk av leselist sammen med iPhone?

- Små feilstavelser i nettartiklene kan gjøre tekster helt uforståelige. Bruk av kompliserte ord og mangel på overskrifter er alltid utfordrende for oss. Dette må vi forresten gi tilbakemelding om til Harstad Tidende, for de kan bli bedre på dette. 

Miljø og forståelse

leselist-17.jpgTolk Brith Grande-Hansen og kursdeltaker Enny Sjøvoll ler og spøker mellom "slagene". 

Tolkene er viktige for kurset, uten dem ville det vært vanskelig for Enny og Ulriksen å kommunisere med hverandre.

- Tolkene kan «koke ned» det jeg sier til Enny, slik at hun forstår meg. De er med på å skape miljø, kontaktflate og bidrar til god forståelse på alle plan. Enny bruker også stemmen sin ekstra mye, slik at jeg skal få med meg mest mulig av det hun leser, forteller Ulriksen og legger til:

- Og det er viktig med kontinuiteten med tolkene. Brith Grande-Hansen har jobbet med Enny i flere år og kjenner henne veldig godt. Tolkene skal virkelig ha all ros for den jobben de gjør.

leselist-18.jpg

leselist-14
Kursleder John Ulriksen slapper av med sin førerhund Leo etter en lang kursdag.

Mer selvstendig

Det går mot slutten av kursdagen for Enny og hun er ganske sliten etter mange oppgaver og utfordringer.

- Men før du slutter, må du huske å sjekke batteriet på iphonen, sier Ulriksen.

- 76 prosent igjen, svarer hun.

- Bra eller dårlig?

- Blitt mindre, men fortsatt bra. Jeg vil lade over natta.

- Ja, det kan du gjøre, sier Ulriksen og gjør seg klar til å dra hjem med førerhunden sin Leo.

- Disse kursene handler om å flytte den store «steinen» og gjøre brukeren mer selvstendig. Det er veldig motiverende, og det er dette jeg liker aller mest med jobben min.

 

Les mer om Enny i denne Nordlys-saken: Døvblinde Enny (72) leser avisa og går på bingo

 

Eikholt.no er Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde sin egen nettside.