Henvisningsskjema

Lenker til skjema for dem som ønsker utredning av kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet. 

Regionsentrene

Regionsenteret for døvblinde ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Region: Finnmark, Troms og Nordland

Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Signo skole- og kompetansesenter 
Region: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold og Østfold

Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo
Region: Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo