Du er her: Forsiden/Aktuelt

Høst og Møteplass

En gruppe folk sitter rundt en sirkel med møtebord, fremst står to personer og kommuniserer via tegnspråk.
Foto: Statped.

I høst har Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet arrangert Møteplass i Trondheim og Oslo, henholdsvis torsdag 21. og onsdag 27. September.

En gruppe folk sitter rundt en sirkel med møtebord, fremst står to kvinnelige forelsere.

Av Linn Solli og Siw Knutstad

Temaet denne gangen var: «Energitap ved doble sansetap. Hvordan kan man spare krefter i hverdagen?»

Tilbudet arrangeres to ganger i året, vår og høst. På grunn av koronapandemien har det ikke vært gjennomført Møteplass i 2020, så dette var et kjærkomment gjensyn.

Møterom med folk som følger med på to kvinner som prater med hverandre.

Formål

Tanken bak Møteplass er at mennesker med kombinerte sansetap og døvblindhet skal få anledning til å møtes, samles rundt et faglig tema og utveksle tanker og erfaringer.

 «Energitap ved doble sansetap» er et velkjent tema for denne gruppen som til daglig lever med syns- og hørselstap. I Trondheim hadde vi med oss Mette Uthus fra Nidelv distriktspsykiatrisk senter, og i Oslo deltok Therese Holand som jobber ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse i Oslo (NBSP).

Det ble informert, diskutert, reflektert og erfaringer ble delt.

Tilbakemeldinger fra deltagerne

  • «Dette var en livgivende dag».
  • «Det var godt å sitte og lytte til kloke folk og å høre fra andre. Det setter i gang tankeprosesser.  Det er litt som å komme hjem til sine egne.
  • «Det er godt å få forståelse og ro rundt temaet: Å leve med ikke alltid bare Å tilpasse seg til».
  • «Ærlighet og kjærlighet til seg selv sånn som vi er her og nå».

Vi ser frem til neste møteplass som blir våren - 2022